Comparic24.tv – aktualności

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1987
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Zadłużenie Włoch dobije euro? Wraca temat PIIGS – Świat walut Marka Rogalskiego

czwartek 09 kwie 2020, 21:49

Powstanie PIIGS 2.0? To skrótowiec określający państwa o złej sytuacji budżetowej. Akronim PIGS pierwotnie oznaczał Portugal, Italy, Greece, Spain (Portugalia, Włochy, Grecja, Hiszpania). W związku z sytuacją gospodarczą od 2010 dołączono kolejne I oznaczające Ireland (Irlandia).

Strefę euro może czekać potężny kryzys po ustaniu pandemii COVID-19. Co zatem z EURUSD, czy czekać nas będzie w najbliższych miesiącach ruch w stronę parytetu? Zapraszamy na kolejny odcinek Świata walut Marka Rogalskiego – głównego analityka walutowego Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Jest to program z którego dowiesz się o wszystkich najważniejszych wydarzeniach, które miały wpływ na rynek walut, a także poznasz najaktualniejsze dane. Wejdź i dowiedz się co się dzieje w Świecie Walut aby być na bieżąco!

wideo https://comparic.pl/zadluzenie-wloch-do ... galskiego/

PIIGS 2.0. może ponownie nawiedzić Europę
Problem Włoski o wiele poważniejszy od kryzysu Greckiego
Euro może spaść nawet do parytetu względem dolara

Koronawirus dobije europejską gospodarkę?

W ocenie eksperta jeżeli decydenci nie dojdą szybko do porozumienia w kwestii wypracowania wsparcia dla najbardziej dotkniętych koronawirusem krajów. Najsłabszym ogniwem są teraz Włochy, które są zbyt duże, aby móc je uratować.

Skrót PIIGS oznacza kraje południa tj. Portugalia, Irlandia, Włochy, Grecja i Hiszpania. Są to kraje, które są nadmiernie zadłużone i możliwe są poważniejsze perturbacje finansowe.

– PIIGS 2.0. ma szanse zagościć ponownie w ciągu najbliższych paru miesięcy i nie będzie to nic dobrego dla rynków finansowych. Tym razem Włochy mogą sprawić główny problem. Jest to o wiele większy kraj niż Grecja. Mówi się, że nie ma możliwości, aby uratować Włochy czy Hiszpanie w przypadku powstania głębszego kryzysu – powiedział analityk BOŚ.

Euro pozostaje słabe od blisko dwóch lat. Ekspert uważa, iż istnieje potencjał wystąpienia potężnego ruchu spadkowego na wspólnej walucie.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1987
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Koronawirus: Wyjazd na Święta Wielkanocne zabroniony czy dozwolony? Analiza prawna podczas COVID-19

poniedziałek 13 kwie 2020, 15:12

Rozpoczynają się Święta Wielkanocne. Dla katolików jest to jeden z najważniejszych okresów w ciągu roku, a niemal dla wszystkich (nie tylko katolików), to czas odwiedzin i spotkań z bliższą oraz dalszą rodziną. Czy jednak w związku z nałożonymi przez rządzących restrykcjami w przemieszczaniu się, dopuszczalne jest pojechanie na święta do rodziny w innym mieście? Czy takie działania nie spotkają się z reakcją funkcjonariuszy policji? Co może nam grozić w takim przypadku?

Zakaz przemieszczania się podczas pandemii koronawirusa

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazano na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób. Zatem istnieje generalny zakaz przemieszczania się, czyli mówiąc prościej wychodzenia z domu. Zasada ta doznaje jednak pewnych ograniczeń. Mianowicie możemy przemieszczać się, jeżeli robimy to w jednym z poniższych celów:

wykonywanie czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenie działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; dotyczy to także zaspokajania niezębnych potrzeb naszych najbliższych (konkretnie osób najbliższych w rozumieniu Kodeksu karnego);
wykonywanie ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
sprawowanie lub uczestniczenie w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

https://comparic.pl/koronawirus-wyjazd- ... -covid-19/

Co to jest niezbędna potrzeba związana z bieżącymi sprawami życia codziennego?

Nie ulega wątpliwości, że jedyną przesłanką, dopuszczającą przemieszczanie się, którą możemy rozważać w przypadku wyjazdu na święta do rodziny, jest „zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego”. Oczywiście, może wypadkowo zdarzyć się sytuacja, w której będziemy w stanie uzasadnić świąteczną eskapadę kwestiami zawodowymi (np. gdy dostaliśmy delegację z pracy na okres przedświąteczny z pracy albo jedziemy spotkać się z kontrahentem w ramach naszej działalności gospodarczej). Jednakże w większości przypadków będziemy musieli odnieść się właśnie do „zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego”.
W polskim prawie ww. pojęcie nie zostało zdefiniowane, co zwiększa problem z jego poprawnym zidentyfikowaniem. Sformułowaniem niezbędnej potrzeby życiowej (bytowej) operuje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na jej gruncie zostało uznane, że niezbędna potrzeba bytowa to potrzeba usprawiedliwiona ze względu na zachowanie życia, zdrowia i zwykłych stosunków związanych ze statusem obywatela. Pojęcie “bytowanie” jest co do zasady utożsamiane z zachowywaniem życia w sposób pozwalający na prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny. Niezbędna potrzeba bytowa to potrzeba uzasadniona tylko podstawowym katalogiem dóbr zasługujących na ochronę, zadość której czyni zaspokojenie jej w minimalnym standardzie (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 2017 r., I OSK 2905/15).Z kolei w artykule 20 Kodeksu cywilnego (stanowiącego o umowach jakie może zawierać nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnej) istnieje pojęcie drobnych bieżących spraw życia codziennego. Czynności te muszą spełniać te kryteria zarówno z punktu widzenia oceny obiektywnej, jak i w odniesieniu do konkretnej sytuacji majątkowej i osobistej osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych. Należy tu zaliczyć np. zawieranie umów sprzedaży artykułów spożywczych, środków higieny, papierniczych, przewozu środkami komunikacji miejskiej, uczestniczenia w imprezie kulturalnej, sportowej czy rozrywkowej (por. P. Księżak, [w:] KC. Komentarz pod red: K. Osajda, 2020, wyd. 24).Dokonując zestawienia zaprezentowanych poglądów można podjąć próbę zdefiniowania „niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego”, jako potrzeb związanych z naszym zwyczajnym (codziennym) życiem, dotyczących rzeczy prozaicznych, jak wyjście do sklepu czy na spacer. Jednakże, jako, że ma to być zaspokajanie „potrzeb niezbędnych”, powinno ono zawęzić się do kwestii niezbędnych dla normalnego funkcjonowania. Oczywiście odrzucić trzeba narrację, że ograniczone zostało to tylko do tych mających na celu zachowanie życia lub zdrowia. Chodzi tu raczej o czynności mające dać nam poczucie normalności, bez których trudno sobie wyobrazić codzienne funkcjonowania. Dla przykładu, z pewnością zaspokojeniem takiej potrzeby będzie pójście do sklepu po środki czystości (nie mówiąc o produktach spożywczych) czy wyprowadzenie psa, lecz ciężko było za nią uznać przemieszczanie się w celu zakupu nowego modelu telefonu komórkowego. Kontrowersje wzbudza w szczególności problematyka spacerów. Wydaje się, że krótkotrwały spacer, zwłaszcza odbyty w celach zdrowotnych jest jak najbardziej dozwolony. Większe wątpliwości pojawiają się przy dłuższych pieszych wycieczkach, o charakterze czysto rekreacyjnym. One mogą zostać uznane za przemieszczanie się, które jest objęte zakazem wynikającym z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.
Czy wyjazd Święta Wielkanocne to niezbędna potrzeba życia codziennego?

W ostatnich dniach rozpleniły się w prasie i portalach internetowych artykuły stwierdzające, że to czy możemy wyjechać na święta „zależy od policjanta na którego trafimy”. Z takim podejściem absolutnie nie można się zgodzić. W demokratycznym państwie prawnym (jakim zgodnie z Konstytucją RP) jest Rzeczpospolita Polska, fakt złamania przez nas prawa zależy bowiem od brzmienia przepisów, a nie „widzimisię” tego czy innego funkcjonariusza.

Jak wspomniano wcześniej – poza nielicznymi wyjątkami – wyjazd na Święta Wielkanocne może być jedynie usprawiedliwiony „zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego”. Czy jednak rzeczywiście jest to taka właśnie potrzeba i nie narazimy się na wysoką karę pieniężną (grzywnę)?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale wydaje się, że jednak w większości przypadków nie będzie to zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Nie dotyczy to bowiem naszej normalnego, codziennego funkcjonowania i nie jest nam do niego niezbędne.

Jednakże, sytuacja zmienia się, gdy świąteczną eskapadę będziemy w stanie usprawiedliwić np. opieką nad naszymi rodzicami, w szczególności gdy – z uwagi na wiek lub schorzenia – znajdują się oni w grupie podwyższonego ryzyka COVID-19. Trudno bowiem polemizować ze stwierdzeniem, że zrobienie im zakupów świątecznych leży w granicach „niezbędnych potrzeb”. Przypomnieć należy, iż rozporządzenie dopuszcza przemieszczanie się w celu zaspokojenia potrzeb osób dla nas najbliższych. Skoro zatem jedziemy do swoich rodziców, żeby zrobić im zakupy, po to aby niepotrzebnie nie wychodzili z domu i nie narażali się na zarażenie koronawirusem, to nasze przemieszczanie jest usprawiedliwione. Oczywiście – w przypadku kontroli – może to skutkować pytaniem, kto robi rodzicom zakupy na co dzień, ale przecież nie można wykluczyć sytuacji, że jeździmy do nich w tym celu regularnie (np. co tydzień), albo robi im zakupy sąsiad, który wyjechał w związku ze świętami do swojej rodziny.
Podsumowując, należy przyjąć, że wyjazd na Święta Wielkanocne do rodziny jest generalnie zakazany, lecz istnieją sytuacje, w których może on być usprawiedliwiony zaspokajaniem niezbędnych związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego albo – rzadziej – czynnościami zawodowymi.
Co grozi za złamanie zakazu przemieszczania się?

Do niedawna jedyną karą jaka groziła nam była grzywna od 20 zł do 500 zł lub 5 000 zł (w zależności od dokonanej kwalifikacji z Kodeksu wykroczeń). Osobną kwestią jest czy mandaty są nakładane zgodnie z obowiązującym prawem, co do czego można mieć poważne wątpliwości. Na szczęście zawsze istnieje możliwość nieprzyjęcia mandatu, co będzie skutkowało skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu, który rozpozna wszystkie aspekty sprawy, także zgodność nałożonych restrykcji z prawem.

Niestety niedawno (1 kwietnia 2020 r.) weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wprowadzająca w tej ustawie rozdział 8a, pod tytułem „Kary pieniężne”.

W nowowprowadzonym art. 48a ustawy o chorobach można wyczytać, że na tego kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do ustanowionych nakazów, zakazów lub ograniczeń (np. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.), może zostać nałożona kara pieniężna. Wysokość kary pieniężnej jest uzależniona od rodzaju zakazów, które naruszymy.

Jeśli chodzi o złamanie zakazu przemieszczania się grozi nam kara od 5 000 zł do 30 000 zł (nowy art. 48a ust. 1 pkt 1 ustawy o chorobach zakaźnych).

Inne przykłady nowych kar pieniężnych:

naruszanie ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych – od 10 000 zł do 30 000 zł;
naruszenie ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców – od 10 000 zł do 30 000 zł;
naruszenie organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności – od 10 000 zł do 30 000 zł;
niezastosowanie się do nakazu udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi – od 5 000 zł do 10 000 zł.

Co istotne, kar nie nakłada już policja w drodze mandatu (ewentualnie Sąd karny w sytuacji odmowy przyjęcia mandatu), lecz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w drodze decyzji administracyjnej, w oparciu o zgłoszenie funkcjonariusza policji. Od tej decyzji służy nam odwołanie, które możemy wnieść w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Po wyczerpaniu drogi przed organami administracji, przysługuje nam skarga na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jednakże decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest natychmiast wykonalna, a zatem do czasu do czasu rozstrzygnięcia sprawy na skutek odwołania lub skargi, może zostać ona od nas wyegzekwowana.

Ponadto, pojawiają się informacje, że policja nie zaprzestała karania obywateli mandatami, uznając, że jest to uprawnienie dodatkowe do kar pieniężnych nakładanych decyzją administracyjną. Jest to jaskrawe złamanie konstytucyjnego zakazu karania dwa razy za ten sam czyn. Zasada ne bis in idem była wielokrotnie podkreślana w podobnych sprawach przez Trybunał Konstytucyjny (wyrok z dnia 20 czerwca 2017 r., P 124/15)
Konkludując, wprowadzone przepisy budzą poważne wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP, ale do czasu ich wyeliminowania z obrotu są obowiązującym prawem, w oparciu o które organy państwowe mogą podejmować wobec nas czynności o charakterze represyjne. Dotyczy to także wyjazdu na Święta Wielkanocne, co generalnie wydaje się złamaniem wprowadzonego zakazu przemieszczania się, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków opisanych wcześniej. Nie zmienia to faktu, że Skarb Państwa z pewnością musi się przygotować na przyszłe procesy odszkodowawcze, związane z uchwalanymi obecnie przepisami oraz wprowadzanymi obostrzeniami.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

no avatar
Elliesh7
Posty: 1
Rejestracja: poniedziałek 13 kwie 2020, 16:46

Re: Comparic24.tv – aktualności

poniedziałek 13 kwie 2020, 16:59

Pieniądze z emisji akcji mają pozwolić do 2023 roku osiągnąć roczne przychody na poziomie 4,5 mln zł, a środki zostaną przeznaczone na wejście na zagraniczne rynki (15%), otwarcie warszawskiego biura (15%) i rozbudowę zespołu (15%). Kolejne 30% pozyskanej kwoty zostanie przeznaczone na zakup nowego sprzętu, a reszta na reklamę, marketing oraz na rezerwy do pokrycia kosztów działalności operacyjnej.

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1987
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Re: Comparic24.tv – aktualności

wtorek 14 kwie 2020, 21:59

Elektrobudowa powinna skorzystać z postępowania sanacyjnego, uważa C. Kubacki

Akcje Elektrobudowy zyskują we wtorek 9% i testują poziom 2,35 zł

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy pod koniec marca 2020 roku wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki Elektrobudowa. W kwietniu podmiot rozpoczął procedurę zwolnień grupowych oraz podjął decyzję o planowanych działaniach w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego. O dalszej przyszłości spółki Comparic24.tv rozmawiał z Cezarym Kubackim, reprezentujący porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowy.

Zdaniem akcjonariuszy Elektrobudowy upadłość to zbyt radykalny krok, gdyż postępowanie sanacyjne byłoby jak najbardziej możliwe
Elektrobudowa zaplanowała walne zgromadzenie na 11 maja 2020 roku
Sąd, który w cztery dni ogłosił upadłość spółki, taką samą decyzję w przypadku ZM Henryk Kania podejmował przez pół roku
We wtorek akcje Elektrobudowy zyskują 9%

Elektrobudowa. Co dalej z upadłością?

Cezary Kubacki reprezentujący porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowa, w rozmowie z Krzysztofem Kamińskim mówi o sytuacji związanej z ogłoszeniem upadłości spółki. Zdaniem przedstawiciela akcjonariuszy podmiotu dziwić może fakt, że spółka zdecydowała się na tak radykalny krok, gdy postępowanie sanacyjne jest możliwe do przeprowadzenia. Spółka zdecydowała się na przeprowadzenie walnego zgromadzenia akcjonariuszy 11 maja.

– Rynek ocenia działania zarządu, dzięki czemu widzimy co sądzą inwestorzy, od wielu miesięcy wyprzedający akcje. W kontekście wniosku o upadłość, oceniam te działania co najmniej jako niewystarczające i niewyczerpujące wszystkich możliwości w tej kwestii. W naszej ocenie zasadne było, aby zarząd przynajmniej spróbował postępowania sanacyjnego – komentował Cezary Kubacki.

wideo: https://comparic.pl/elektrobudowa-powin ... c-kubacki/

Proces ten ma na celu rewitalizację przedsiębiorstwa działającego w skrajnych, a czasem nawet ekstremalnych warunkach gospodarczych. Skuteczna sanacja doprowadza do samofinansowania się przedsiębiorstwa.
Zwolnienia grupowe i decyzje w sprawie postępowania upadłościowego

– W związku z ogłoszeniem upadłości Spółki, w dniu 6 kwietnia 2020 roku, wszczęta została procedura zwolnień grupowych w ELEKTROBUDOWIE SA w upadłości, w trybie ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Syndyk przekazał przedstawicielom związków zawodowych informację o wszczęciu procedury zwolnień grupowych oraz zwrócił się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji – informowała spółka w komunikacie.

Oprócz tego, 9 kwietnia pojawił się komunikat, że w w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego w dniu 9 kwietnia 2020 r. zakończono czynności formalne, a podmiot zamierza zaprosić do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości przedsiębiorstwa poprzez nabycie, dzierżawę, wejście w prawa i obowiązki bądź na innych zasadach.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1987
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Zależność ropy naftowej i walut surowcowych – Świat walut Marka Rogalskiego

czwartek 16 kwie 2020, 22:43

Wiele walut pozostaje silnie skorelowana z surowcami. Rynek ropy w tendencji spadkowej.

Czym są tak zwane waluty surowcowe? Czy ostatnie, silne zmiany cen ropy naftowej przekładają się na ich notowania? Zapraszamy na kolejny odcinek Świata walut Marka Rogalskiego – głównego analityka walutowego Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Jest to program z którego dowiesz się o wszystkich najważniejszych wydarzeniach, które miały wpływ na rynek walut, a także poznasz najaktualniejsze dane. Wejdź i dowiedz się co się dzieje w Świecie Walut aby być na bieżąco!

Peso i rand najmniej zależne od ropy naftowej
Wpływ notowań surowca zależy od wielkości wpływów z eksportu danego surowca do całości PKB
Rynek ropy naftowej pod presją trendu spadkowego

wideo: https://comparic.pl/zaleznosc-ropy-naft ... galskiego/

Różna zależność poszczególnych walut względem surowców

Poza tzw. dolarami surowcowymi tj. dolar kanadyjski, australijski i nowozelandzki, istnieją również waluty surowcowe m.in. korona norweska, rosyjski rubel oraz południowoafrykański rand czy meksykańskie peso.

– W przypadku meksykańskiej waluty czy południowoafrykańskiego randu wpływ rynku surowców jest najmniejszy. Wszystko zależy od wpływu eksportu do całości PKB gospodarki. Jeśli jest duży to można przyjąć, że zmienność na surowcach może mieć wpływ na notowania danej waluty – powiedział analityk BOŚ.

Ekspert wskazuje, iż ważny jest także pryzmat lokalny np. w przypadku rosyjskiego rubla to nie tylko ropa, ale generalnie postrzeganie rynków wschodzących i szereg innych czynników. Z kolei korona norweska nie jest bezpośrednio skorelowana z notowaniami ropy. W zeszłym roku taniała pomimo podwyżek stóp przez bank centralny. Przyjmuje się, że każde perturbacje w globalnym handlu mają wpływ na waluty surowcowe.
– Tendencja na rynku ropy naftowej pozostaje spadkowa. Wynika to z nadpodaży surowca na całym świecie. Nie oczekuje przełomu w najbliższym czasie. Tymczasem rubel w ujęciu dziennym mocno tracił w marcu w stosunku do dolara po rozpoczęciu wojny cenowej Rosji z Arabią Saudyjską. Obecnie zyskuje na fali odreagowania na ropie w wyniku działań OPEC – dodał.A jeśli interesujesz się finansami i biznesem oraz chcesz być na bieżąco z najciekawszymi informacjami z Polski, Europy i Świata, już teraz SUBSKRYBUJ nasz kanał. Będziesz niezwłocznie informowany o nowościach, które pojawiają się w telewizji Comparic24.TV oraz na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał Comparic24.TV
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1987
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Ujemne ceny ropy i rekord na złocie w stosunku do euro! | Podsumowanie tygodnia Inside Solution One

niedziela 26 kwie 2020, 21:47

Kraje południa Europy stanowią poważny problem dla stabilności finansowej i gospodarczej strefy euro

Zapraszamy na kolejny odcinek, w którym zarządzający Solution One zwraca uwagę na to, co ostatnio wydarzyło się na rynku ropy i dlaczego (ujemne ceny na wygasaniu serii kontraktów majowych). Analizuje również stosunek ceny złota do dolara i euro (nowy rekord na złocie w stosunku do euro) , a także spogląda na amerykańskie indeksy SP500, NASDAQ i Netflix oraz na polskie spółki KGHM i Alior, które ponownie znalazły się w rejestrze krótkiej sprzedaży. Tomasz Piwoński w programie pokazuje również bardzo ciekawy wskaźnik, który pomaga prognozować długoterminowe tendencje na rynkach.

Ropa spada na terytorium ujemne
XAUEUR na historycznych maksimach
Ryzykowna sytuacja w UE

Kraje południa Europy pogrążą gospodarkę i jednolitość strefy euro?

Tąpnięcie na notowaniach ropy naftowej w miniony poniedziałek. Kontrakty majowe wygasały na poziomie wartości ujemnych! W ocenie eksperta miało to związek z totalnym brakiem miejsca na przechowywanie surowca przy jednoczesnym braku popytu.

https://comparic.pl/ujemne-ceny-ropy-i- ... ution-one/

– Rynki prognozują, że popyt wróci, ale póki co go nie ma. Zostaje więc składowanie ropy, a miejsca na jej magazynowanie brak. Nikt nie chciał kupować długich pozycji, więc cena spadła do zera i nadal przy takiej stawce nikt nie chciał jej odebrać. To spowodowało spadek do wartości ujemnych – powiedział prowadzący program.

Ciekawostką w minionym tygodniu był wzrost cen złota w stosunku do euro do najwyższych wartości w historii notowań. Ma to związek ze wzrostem bazy monetarnej w strefie euro oraz z tendencją spadkową na parze EURUSD.

– W zależności od tego czy USA czy UE dodrukuje więcej będzie determinowało długoterminowy trend dla rynków. Zagrożenie jest dużo większe dla Europy, dużo trudniej jest im się dogadać. Duże ogniska zapalne występują w krajach południa tj. Włochy, Hiszpania czy Grecja. Te kraje mogą odwrócić politykę Unii Europejskiej – dodał.

– Srebro tak jak złoto ma funkcję tezauryzacji. Jeśli inwestorzy oczekują inflacji to srebro jest „przechowywaczem” wartości, ale z drugiej strony jest szeroko używane w przemyśle. W związku z tym jest czymś pomiędzy indeksem skorelowanym z koniunkturą przemysłową, a złotem, który jest typowym miejscem przechowywania wartości w czasie – wskazał.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1987
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Cena ropy znów poniżej 13 USD! Kto zyskuje na spadających cenach ropy?

wtorek 28 kwie 2020, 10:16

Cena ropy znów poniżej 13 USD! Kto zyskuje na spadających cenach ropy?

Spadek cen metali przemysłowych może przyczynić się do powstania silnego impulsu deflacyjnego.

Zeszłotygodniowy spadek ceny ropy naftowej WTI poniżej zera za baryłkę na kontrakcie majowym, był bez wątpienia wydarzeniem bezprecedensowym. Mimo późniejszych wzrostów z drugiej połowy minionego tygodnia, poniedziałkowa sesja znów przynosi ze sobą nie lada deprecjację ropy WTI, której cena ponownie osuwa się poniżej 13 dolarów za baryłkę.

Cena ropy WTI znów poniżej 13 dolarów za baryłkę
Wskaźnik CRB sygnalizuje silny impuls deflacyjny

wideo: https://comparic.pl/cena-ropy-znow-poni ... nach-ropy/

Spadek cen ropy przyczyni się do powstania deflacji?

Ubiegłotygodniowy spadek cen kontraktów terminowych na ropę WTI poniżej zera był wydarzeniem bezprecedensowym, które z pewnością na długo zapisze się na kartach historii. Tak znaczny spadek bez wątpienia przyczynił się do sporych spadków wielu inwestorów. W praktyce jest jednak tak, że tam gdzie jedni tracą, inni się bogacą.

Albert Tąpczyński, zarządzający portfelem funduszu Carpathia Capital S.A. wskazuje, że spadki cen ropy poza czynnikami specyficznymi dla tego rynku były przede wszystkim spowodowane załamaniem się czynników popytowych.

Zwraca on także uwagę na najnowsze dane dot. zapotrzebowania na energię, które tylko w polskiej gospodarce spadło w marcu o 15% i to ma wpływ na zapotrzebowanie na wszelkie surowce.

– Spadki cen ropy naftowej nie są odosobnione. Spadały metale przemysłowe, co widzimy po indeksie CRB, który agreguje wszystkie te surowce. Od początku roku jest -30% i warto mieć na uwadze, że jest to dobry prognostyk dla procesów inflacyjnych – wskazuje ekspert dodając, że indeks CRB dobrze wyprzedaż to, co się dzieje w inflacji i widać, że będziemy mieli do czynienia z mocnym impulsem deflacyjnym w tej chwili.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1987
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Warren Buffett porzuca akcje spółek lotniczych. „Covid-19 zmienił świat”

poniedziałek 04 maja 2020, 21:57

Warren Buffett porzuca akcje spółek lotniczych. „Covid-19 zmienił świat”

Warren Buffett, legendarny amerykański inwestor, sprzedał całe swoje udziały w czterech głównych amerykańskich liniach lotniczych, ostrzegając, że „Covid-19 zmienił świat” oraz to, jak będą wyglądały przyszłe perspektywy dla przemysłu lotniczego. Na przegląd wybranych informacji rynkowych zaprasza Orbex.

89-letni Buffett, znany jako Wyrocznia z Omaha i doceniany za swoje umiejętności inwestycyjne na przestrzeni dziesięcioleci, wskazał, że jego zdaniem rynki akcji nie osiągnęły dna obecnego spadku.
Popularny inwestor stracił na akcjach spółek lotniczych około 50 miliardów dolarów
Przez wiele lat fundusz Buffetta nie inwestował w spółki sektora lotniczego, to jednak zmieniło się w 2016 roku

Warren Buffett opuszcza branżę lotniczą po 4 latach ze stratą 50 mld dolarów

Rynki giełdowe na całym świecie są przygotowane na kolejny trudny tydzień, w momencie gdy liczba zarażonych koronawirusem sięga 3,5 miliona osób, a liczba zgonów blisko 250 tys.. Pomimo masowych interwencji banku centralnego i rządu w USA, rynki akcji zostały zachwiane przez ciągłe rozprzestrzenianie się Covid-19, spadek cen ropy i groźby Donalda Trumpa dotyczące możliwości wznowienia wojny handlowej z Chinami.

https://comparic.pl/warren-buffett-porz ... nil-swiat/

Przemawiając na dorocznym spotkaniu akcjonariuszy firmy Berkshire Hathaway Buffett powiedział, że przestaje udzielać wsparcia finansowego niektórym firmom, tak jak nie kupował akcji Goldman Sachs podczas kryzysu finansowego w 2008 roku, ponieważ nie widział nic “atrakcyjnego”, nawet po niedawnym załamaniu się rynków.

Perspektywy wydają się szczególnie ponure dla branży lotniczej, w którą uderzyło zamknięcie większości jej ruchu, wymuszając masowe zwolnienia, a nawet bankructwa. Linie lotnicze FlyBe w Wielkiej Brytanii przeszły w stan upadłości na początku kryzysu, a Virgin Atlantic poprosiło rząd o pakiet pomocowy. British Airways ogłosiły masowe zwolnienia, podobnie jak Ryanair. Virgin Australia upadła.

Berkshire Hathaway zajmował znaczące stanowiska w głównych amerykańskich liniach lotniczych, w tym 11% udziałów w Delta Air Lines, 10% w American Airlines, 10% w Southwest Airlines i 9% w United Airlines pod koniec 2019 roku, jak wynika z raportu rocznego. Ale z tysiącami samolotów zaparkowanych na lotniskach na całym świecie i brakiem szans na poprawę perspektywy w najbliższej przyszłości, Buffett powiedział, że sprzedał swoje akcje, ponieważ kondycja branży lotniczej szybko się zmieniła.

– Podjęliśmy tę decyzję, jeśli chodzi o działalność linii lotniczych. Wyciągnęliśmy z tego biznesu pieniądze nawet ze znaczną stratą – powiedział Buffett. – Nie będziemy finansować firmy, która w przyszłości będzie przejadała pieniądze.

Partnerem programu „To warto wiedzieć”, emitowanego codziennie o godzinie 09:00 na antenie Comparic24.tv jest międzynarodowy broker Orbex:
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1987
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Co oznacza decyzja niemieckiego Trybunału? – Świat walut Marka Rogalskiego

wtorek 05 maja 2020, 15:53

Co oznacza decyzja niemieckiego Trybunału? – Świat walut Marka Rogalskiego

Niemiecki sąd wiąże ręce EBC, który może nie być w stanie wesprzeć Włoch w przypadku wystąpienia poważnych problemów z zadłużeniem

Niemiecki sąd zakwestionował legalność programu EBC. Czy Włochy znajdą się pod presją? Co to oznacza dla euro? Jak potoczy się sytuacja na polskim złotym? Zapraszamy na kolejny odcinek Świata walut Marka Rogalskiego – głównego analityka walutowego Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Jest to program z którego dowiesz się o wszystkich najważniejszych wydarzeniach, które miały wpływ na rynek walut, a także poznasz najaktualniejsze dane. Wejdź i dowiedz się co się dzieje w Świecie Walut aby być na bieżąco!

EBC zostanie zmuszony do obiektywnego skupu aktywów
Rośnie rentowność długu Włoch
USDPLN z celem na 4,30 zł

wideo: https://comparic.pl/co-oznacza-decyzja- ... galskiego/

Włochy zmierzają w kierunku scenariusza greckiego

We wtorek po godzinie 10:00 poznaliśmy wyrok Trybunały Konstytucyjnego w Niemczech dotyczący zgodności z niemieckim prawem w temacie skupu aktywów przez Europejski Bank Centralny.

– Okazało się, że jeden z programów EBC nie jest do końca zgodny z obowiązującymi przepisami podkreślając, że w przeciągu 3 miesięcy bank centralny powinien dowieść, że takie zakupy są niezbędne. Rodzi to pewne ryzyko na przyszłość np. suma 750 mld euro zacznie być równo dzielona na wszystkiego kraje – powiedział analityk BOŚ.

Tymczasem Włoskie obligacje zmierzają na północ, co w ocenie eksperta oznacza, że rynek mówi „sprawdzam”. Gospodarka Włoch pozostaje obciążona shut-downem wynikającym z trwającej pandemii COVID-19. Nierównowaga w tegorocznym budżecie może wynieść 10% PKB, a relacja długu do PKB nawet 150%.

– EURUSD wymazał cały ruch od czwartku i może zmierzać na tegoroczne minimum. Para USDPLN próbuje wracać w stronę górnego ograniczania pasma 4,14 – 4,20. Rynek w ujęciu dziennym dopiero rozpoczął falę wzrostową i wdrapuje się w kierunku tegorocznego maksimum 4,3080 – dodał.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1987
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Art Game Studios: Jak tworzyć dobr gry niskim kosztem, rozmowa z Jakubem Bąkiem

czwartek 07 maja 2020, 22:16

Art Game Studios: Jak tworzyć dobr gry niskim kosztem, rozmowa z Jakubem Bąkiem

Art Games Studio, założone w 2017 r., specjalizuje się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne.


7 maja miejsce ma premiera pierwszego własnego wydawnictwa Art Game Studios na platformę Nintendo Switch, którym jest gra zręcznościowa “The Bullet: Time of Revenge”, która od 30 kwietnia dostępna była w przedsprzedaży. Prezes studia, Jakub Bąk, w rozmowie z Comparic24.tv odpowiadał na pytania dotyczą planów spółki notowanej na NewConnect w tym roku.

https://comparic.pl/art-game-studios-ja ... em-bakiem/

Czy młode pokolenie graczy będzie zainteresowane grami, które graficznie przypominają te sprzed wielu lat? Czym Art Games Studio może nas zaskoczyć w 2020
Art Games Studio – spółka notowana na NewConnect jest znana z takich produkcji jak “When I was young” czy “Climbros”.
7 maja miejsce ma premiera pierwszej gry własnego wydawnictwa spółki, “The Bullet: Time of Revenge”
W czwartek akcje Art Games Studios na GPW zyskiwały 2%

Art. Game Studios: The Bullet: Time of Revenge z oficjalną premierą

The Bullet: Time of Revenge jest pierwszym z trzech projektów własnych Art Game Studios, które mają zapewnić spółce dalszy rozwój i zdaniem prezesa będą kamieniem milowym w historii funkcjonujące od 2017 roku studia.

– Premiera The Bullet: Time of Revenge jest ważnym krokiem milowym w historii rozwoju spółki i pierwszym własnym wydawnictwem. Jednocześnie chcę przypomnieć, że w planach mamy jeszcze dwa wewnętrzne projekty. Kolejny projekt jest przygotowywany do certyfikacji, a trzeci będzie komunikowany w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o The Bullet to jesteśmy zadowoleni z powodzenia tego projektu oraz wyników przedsprzedaży. Liczymy na większe wyniki w czasie premiery oraz zaraz po niej – komentuje Jakub Bąk, prezes Art Game Studios.

W ramach budowania pozycji wydawniczej w zakresie produkcji na Switch’a, Art Games Studio kilka dni temu podpisało porozumienie z Ultimate Games na wyłączne wydanie i komercjalizację gry ToolBoy, której premiera planowana jest w tym kwartale. Spółka rozpoczęła prace przygotowawcze do certyfikacji Nintendo Switch swojego kolejnego projektu Jelly Champs! typu couch local multiplayer.

W ostatnich tygodniach działania spółki w istotnym stopniu są nakierowane na segment konsolowy. Chce w ten sposób wzmocnić pozycję konkurencyjną Art Games Studio, co może przełożyć się na przyszłe wyniki finansowe, a także zwiększyć rozpoznawalność.

Art Games Studio, założone w 2017 r., specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne. W swoim portfolio posiada takie gry, jak: “Earthworms”, “Escape Doodland”, “Bad Dream: Fever”, “Unlucky 7”, “When I Was Young” (early access), “Climbros” czy “Pooplers”. Spółka zadebiutowała na NewConnect w maju 2019 r.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1987
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Małolat (True Games): Gaming pozwoli osiągnąć to czego nie dał rap, wejście na rynek globalny

poniedziałek 11 maja 2020, 15:56

„Każdy chce więcej, więcej. Jak nie masz, nie ma Cię w grze. Cała ta branża narzuca presję”, rapował 3 lata temu pochodzący z Warszawy polski raper Michał Tadeusz Kapliński o pseudonimie Małolat. Z całą pewnością nie zakładał wtedy, że sam wejdzie do branży, na którą narzucana jest bardzo duża presja oczekiwań ze strony inwestorów, a mianowicie w sektor gamingu i gier komputerowych.

Razem z innym polskim wykonawcą, Sokołem, oraz przedsiębiorstwem Movie Games zawiązał spółkę True Games. Michał „Małolat” Kapliński, szef studia True Games, był rozmówcą Krzysztofa Kamińskiego na antenie Comparic24.tv gdzie opowiadał o planach związanych z przyszłością spółki oraz wyjaśniał dlaczego zdecydował się na taki krok.

Wyróżnikiem gier sygnowanych marką True Games będzie realistyczne oddanie klimatu kultury ulicznej
Szefem studia został Michał “Małolat” Kapliński, warszawski raper, który wsparł produkcję i kampanię marketingową “Drug Dealer Simulatora”
Zespół uzuepłnia również „Sokół”, raper obecny na scenie hip-hopowej od 1996 roku, będący również dyrektorem kreatywnym marki Prosto Wear.

wideo: https://comparic.pl/malolat-true-games- ... -globalny/

Drug Dealer Simulator pokazał zainteresowanie graczy symulatorami oddającymi „uliczny klimat”

– Chcemy dać naszym odbiorcom kolejne gry odzwierciedlające uliczny klimat, dlatego zdecydowaliśmy się założyć studio dedykowane produkcjom związanym z szeroko rozumianą tematyką uliczną, a jej wizytówką od wielu lat jest muzyka hip-hopowa. Dlatego inwestorami w nowej spółce zostali znani warszawscy raperzy “Sokół” oraz “Małolat” – powiedział prezes Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w osobnym komunikacie.

Chociaż raperzy posiadają jedynie 15% udziałów w spółce zależnej Movie Games i ich inwestycja niezaprzeczalnie jest ruchem wizerunkowym, to utożsamia ich z głównym profilem działalności nowego studia, a mianowicie tworzeniem symulatorów o tematyce ulicznej.

Gry ze stajni True Games ma wyróżnać wierne oddane klimatu ulicznej kultury, nawiązując do bezwzględnego świata, kradzieży, napadów oraz handlu narkotykami. Szef studia, raper Małolat, ma na swoim koncie sześć autorskich krążków, z czego ostatnich z nich trafił na rynek w kwietniu 2019 roku. Sokół (Wojciech Sosnowski) od ponad 20 lat pojawiał się gościnnie na krążkach innych wykonawców, wydając od 2011 roku 3 albumy kolaboracyjne oraz solowy album Wojtek Sokół, który sprzedał się w nakładzie ponad 60 tysięcy egzemplarzy w 2019 roku.
Polski raper nie ma szans wyjścia poza granice kraju, twierdzi Małolat

Małolat pytany przez Krzysztofa Kamińskiego dlaczego zdecydował się objąć studia True Games stając się jednym z udziałowców nowego projektu Movie Games przyznał szczerze, że polscy artyści i raperzy nie mają zbyt wielu możliwości wyjścia z tworzonymi przez siebie utworami poza granice kraju, a pisanie tekstów w języku angielskim również nie daje żadnej gwarancji na zaistnienie w świecie.

– W branży gier komputerowych są dużo większe możliwości, możemy wyjść z naszymi produktami globalnie. Zawsze chciałem dotrzeć na rynek międzynarodowy, do tej pory mi się to nie udawało, a w grach jestem w stanie to zrobić. Taką decyzję podjęliśmy z Mateuszem Wcześniakiem i stworzyliśmy nowe studio – komentował Małolat.

Jak mówi, do tej pory nie miał związku ze światem gier, prowadził jednak własne studio muzyczne, współpracując z ludźmi z branży kreatywnej na różnych płaszczyznach. Uważa, że muzycy i twórcy gier realizują swoje projekty z pasji, więc liczy na dobre relacje w zespole.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1987
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

PKB Polski wyniesie 1,3% za I kw. Czy dane dobiją kurs złotego?

czwartek 14 maja 2020, 21:09

W czwartek kurs euro testował 4,57 zł, a dolar amerykański 4,23 zł

W trakcie piątkowej sesji GUS opublikuje dane dotyczące szybkiego szacunku polskiego produktu krajowego brutto (PKB) za pierwszy kwartał 2020 roku oraz dane inflacyjne. Konsensus analityczny zakłada spowolnienie dynamiki w ujęciu rocznym do 1,3% z 3,2% obserwowanych kwartał wcześniej. Krzysztof Kamiński z Comparic24.tv rozmawiał o danych makroekonomicznych oraz o perspektywach dalszego cięcia stóp procentowych w wykonaniu NBP z ekspertem Walutomat.pl, Maciej Przygórzewskim.

GUS poda dane o PKB i inflacji o godzinie 10:00
Zgodnie z prognozą analityków dynamika PKB rdr ma spaść do 1,3%, natomiast w ujęciu kwartalnym wynieść -1,2%, co oznacza recesję
W związku z lockdownem gospodarki analitycy zakładają również spadek dynamiki inflacji do 3,4% rdr z 4,6% notowanego kwartał wcześniej

https://comparic.pl/pkb-polski-wyniesie ... s-zlotego/

– Przyglądając się wypowiedziom oficjeli NBP, można zaobserwować, że prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych jest znacznie większe, niż ich podwyżka. Na te decyzje polskich bankierów centralnych będą miały dane dotyczące PKB oraz inflacji w Polsce, które poznamy 15 maja – komentował Przygórzewski.

O ile dane o PKB dotyczą pierwszego kwartału i mogą nie być znaczącym stymulantem do silnych ruchów, to dane pokazujące inflację za kwiecień są istotne z punktu widzenia przyszłej polityki monetarnej polskiego banku centralnego. Tym bardziej, że Polska od lat boryka się z suszą, co może wskazywać na droższe ceny żywności. Czy zatem czekają nas niższe stopy procentowe przy jednoczesnym wzroście cen?

Zdaniem Przygórzewskiego bank centralny cały czas analizuje możliwość kolejnej obniżki stóp procentowych i nie można jej wykluczyć. Scenariusz taki z całą pewnością pogorszyłby perspektywy polskiego złotego, który jak widać na powyższym wykresie ponownie traci do walut zagranicznych.

Warto przypomnieć, że NBP od marca obniżał stopy już dwukrotnie, wcześniej nie robiąc tego przez 5 lat. Ostatnia obniżka do poziomu 0,5% miała miejsce 8 kwietnia. W przeciągu niespełna miesiąca wysokość stopy referencyjnej zmniejszała się więc z poziomu 1,5% do rekordowo niskiego 0,5%.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1987
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Luzowanie gospodarki w trakcie – powiew, tylko czego? Przegląd GPW Marcina Tuszkiewicza

niedziela 17 maja 2020, 20:37

Szereg informacji wskazuje na możliwe rozpoczęcie kolejnej fali spadkowej na rynkach akcyjnych

W minionych tygodniach kolejne sektory naszej jak i światowej gospodarki wracają do pracy. Powinno to wspierać wzrosty na giełdach. Dlaczego zatem tak się nie dzieje? Co teraz jest plotką rządzącą rynkami? Jaka jest szansa na jej realizację? Z kolejnych firm napływają dane, wiemy jakie gospodarki w I kwartale radziły sobie dobrze, a które słabo. Wiemy też, że część firm będzie miała długoterminowe problemy, a odrabianie zaległości potrwa kwartały jak nie lata. Serdecznie zapraszamy na przegląd GPW, który na antenie Comparic24.TV poprowadził Marcin Tuszkiewicz ze Squaber.com. Więcej szczegółów w nagraniu!

Rozbieżność między niemieckim indeksem DAX, a WIG20
WIG-Banki niemrawo odbija od minimów

https://comparic.pl/luzowanie-gospodark ... zkiewicza/

Rynki akcyjne w oczekiwaniu na kolejną falę spadkową

Indeks S&P 500 na wykresie dziennym zatrzymał się w konsolidacji między poziomami 2800-2950. Na chwilę obecną brakuje popytu w okolicach wsparcia, co w ocenie Marcina Tuszkiewicza rodzi ryzyko wybicia tego poziomu dołem.

– W przypadku wystąpienia fali spadkowej rynek w pierwszej kolejności musi wybić poziom 2780, a najważniejszym poziomem jest 2717 będący ostatnim potwierdzonym dołkiem. Istnieje szereg informacji, które wskazują na rozpoczęcie kolejnej fali spadkowej – zauważył prowadzący.

Tymczasem nasiliła się rozbieżność między niemieckim indeksem DAX, a WIG20. Wybity został lokalny dołek na poziomie 10364 i cena zmierza w kierunku wsparcia 10200. Spadek poniżej 10169 oznaczałby wg. eksperta załamanie trendu wzrostowego.

– Polski złoty tanieje, co wspiera scenariusz pro-spadkowy na indeksach. Utrzymuje się presja na spadki na WIG20. Przebicie 1570 rozpocznie falę spadkową z celem na 1500. WIG-Banki odnotował próbę lekkiego odbicia, choć brak konkretnych rezultatów – dodał.

W programie omówiono również spółki Tauron, KGHM, Lotos, PKN Orlen, Dino Polska i wiele innych.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1987
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Re: Comparic24.tvspadek wyników na GPW może w pierwszym kwartale w ujęciu rocznym oscylować w przedziale 50%

środa 20 maja 2020, 17:53

Na bazie kondycji 100 najbardziej płynnych spółek z polskiej GPW można oczekiwać, że spadek zysków w pierwszym kwartale wyniesie 50% w ujęciu rocznym, twierdzi Michał Stalmach, zarządzający funduszami Skarbiec TFI. Jednocześnie zakłada duży dysonans pomiędzy spadkami największych spółek, notowanych w ramach WIG20 (gdzie deprecjacja może przekroczyć 60%) oraz spółek mniejszych (gdzie powinna wynieść około 30%).

Na poziomie zysków agregowanych spadek wyników na GPW może w pierwszym kwartale w ujęciu rocznym oscylować w przedziale 50%
Najwięcej będą traciły spółki z WIG20, mniejsze podmioty powinny prezentować ogólnie mniejszą stratę
Spółki gamingowe oraz z sektora IT pozycjonowane na pracę zdalną powinny natomiast pozytywnie zaskakiwać i prezentować nawet dwucyfrowy rozwój w porównaniu do początku 2019 r.

WIG20 z najsilniejszym ciosem, małe i średnie spółki ze skromniejszą (jednak nadal dużą) stratą

wideo: https://comparic.pl/spolki-gpw-stracily ... rbiec-tfi/

Zdaniem Stelmacha, który był rozmówcą Michała Stanka z QValue na antenie Comparic24.tv, najsilniej skutki obecnego lockdownu i koronawirusa odczuwają banki, detaliści oraz spółki zależne od rynku ropy. Jednocześnie pozytywne aspekty dostrzega w zakresie spółek średnich i małych o największej płynności, gdzie spadki mogą zostać ograniczone, a w przypadku niektórych podmiotów wyniki mają szansę pozytywnie zaskoczyć.

– Bardzo mocno cierpi oczywiście sektor bankowy, spółki petrochemiczne w związku z nadmiernymi zapasami ropy, czy też duże spółki duże detaliczne, w przypadku których w normalnych latach pierwszy kwartał zazwyczaj przynosi straty, a w obecnych warunkach mogą one być dwukrotnie większe. Na poziomie zysków agregowanych zakładam, że spadek wyników podmiotów na GPW może wynieść około 60% w pierwszych trzech miesiącach 2020 r. – komentował podczas połączenia internetowego z Comparic24.tv zarządzający funduszami Skarbiec TFI, Michał Stalmach.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1987
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Sztuczna inteligencja od Google zredukuje negatywny wpływ ropy na środowisko?

niedziela 24 maja 2020, 19:24

Greenpeace zarzuca hipokryzje amerykańskim gigantom technologicznym
Google zapowiedział zakończenie budowy niestandardowych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji dla przemysłu wydobycia ropy i gazu. Oburzyło to działaczy Greenpeace, którzy uważają, że w ten sposób spółka przeczy swoim zobowiązaniom w zakresie ochrony środowiska. Serdecznie zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu programów Bogusza Kasowskiego “Today in USA“. Jest to program, z którego dowiesz się o najważniejszych i najaktualniejszych wydarzeniach ze Stanów Zjednoczonych.

wideo: https://comparic.pl/sztuczna-inteligenc ... rodowisko/


Google, Amazon i Microsoft kontra Greenpeace

Działania Google to pokłosie raportu Greenpeace który stwierdza że największe spółki technologiczne (Google, Microsoft i Amazon) zaprzeczają swoim publicznym zobowiązaniom w zakresie ochrony środowiska współpracując z koncernami naftowymi.

– Na logikę – wydobycie ropy jest obecnie koniecznością dla świata, a sztuczna inteligencja pozwala na zredukowanie negatywnego wpływu na środowisko. Wygląda na to, że Greenpeace (który już pochwalił decyzję Google) postanowił po prostu zaistnieć, zamiast przemyśleć rzeczywiste skutki swoich działań. Amazon odmówił komentowania raportu organizacji, ale wskazał że branża energetyczna powinna mieć dostęp do tych samych technologii co inne branże – oznajmił Bogusz Kasowski.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1987
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Polski złoty silnie zyskuje w obliczu poprawy nastrojów – Świat walut Marka Rogalskiego

niedziela 31 maja 2020, 11:14

Utrzymuje się apetyt na ryzyko mimo tarć na linii USA-Chiny

Co dalej ze złotym? Czy dolar będzie nadal tracił? Czy utrzymają się pozytywne nastroje na rynkach? Jak w tym wszystkim interpretować ostatnie informacje Komisji Europejskiej? Zapraszamy na kolejny odcinek Świata walut Marka Rogalskiego – głównego analityka walutowego Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Jest to program z którego dowiesz się o wszystkich najważniejszych wydarzeniach, które miały wpływ na rynek walut, a także poznasz najaktualniejsze dane. Wejdź i dowiedz się co się dzieje w Świecie Walut aby być na bieżąco!

Złoty (PLN) zyskuje, gdy giełdy prą do góry

Chiński parlament przyjął ustawę dotyczącą tzw. bezpieczeństwa w Hongkongu. Było to oczekiwane przez obserwatorów, choć najprawdopodobniej spotka się to z wyraźną reakcją Stanów Zjednoczonych.

https://comparic.pl/polski-zloty-silnie ... galskiego/

– Mike Pompeo powiedział, że Hongkong nie jest już autonomicznym miejscem niezależnym od Chin sugerując interwencję USA. Jedną z opcji byłoby zniesienie preferencyjnych stawek celnych dla produktów importowanych do USA z Hongkongu – powiedział analityk BOŚ.

W ocenie eksperta w konflikcie dwóch mocarstw wszystkie opcje są na stole łącznie z opcją nuklearną.

– Pekin szykuje się na najgorszy scenariusz – dodał.

Tymczasem para USD/PLN spadła poniżej 4,02 schodząc w okolice psychologicznego poziomu 4,00.

– Może wystąpić ruch powrotny w okolice 4,10 do dawnego oporu, przebiega tam również spadkowa linia trendu. EUR/PLN wygląda bardzo podobnie, para jest skrajnie wyprzedana. Pogorszenie się globalnych nastrojów powinno podbić parę o 7 groszy do góry w okolice 4,4950 – zauważył.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1987
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

SoftBlue 275% od marcowych dołków. Rozmowa z prezesem, Michałem Kierulem

wtorek 02 cze 2020, 21:47

Prezes Zarządu SoftBlue w rozmowie z Comparic24.tv

Notowana na NewConnect spółka SoftBlue wypracowała ponad 5 mln zł przychodu netto ze sprzedaży w 2019 roku. Ostatnio cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród inwestorów, a jej akcje odbijają o 275% od marcowych dołków. Gościem Comparic24.tv jest prezes zarządu SoftBlue, Michał Kierul, który opowiada o zeszłorocznych wynikach oraz czerwcowej decyzji o udzieleniu spółce pożyczki w wysokości 2 mln zł.

https://comparic.pl/softblue-275-od-mar ... -kierulem/

SoftBlue ma umowę pożyczki na kwotę do 2 mln zł, której udzielił jej Prezes Zarządu, Michał Kierul. Środki te mają wzmocnić płynność finansową spółki
SoftBlue wypracowało ponad 5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w 2019 roku
Obecnie SoftBlue wspiera realizację bydgoskiego Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR (wirtualna rzeczywistość) i AR (rozszerzona rzeczywistość)

SoftBlue: Wyniki za 2019 rok oraz pożyczka na kwotę 2 mln zł

– 2019 rok zakończyliśmy z wynikami finansowymi na oczekiwanym poziomie. W tym czasie wypracowaliśmy przychody netto ze sprzedaży na poziomie ponad 5 mln zł. Wiele środków zainwestowaliśmy w rozwój nasz, jak i naszych spółek zależnych – SoftBlue Mobility i Milisystem – mówił Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1987
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Forum Rynków Finansowych już 6 czerwca. Zaprasza ELSA Kraków

czwartek 04 cze 2020, 07:35

Inwestycje, Bankowość & FinTech - weź udział w konferencji
ELSA Kraków wraca ze swoim flagowym projektem w zupełnie odświeżonej wersji! Forum Rynków Finansowych: Inwestycje, Bankowość & FinTech to wydarzenie łączące w sobie konkurs oraz konferencję naukową poświęconym tematyce bankowości, rynku kapitałowego, papierów wartościowych, rynku finansowo-technologicznego oraz e-commerce’u. Kolejna odsłona odbędzie się już 6 czerwca, a więcej na jej temat w Comparic24.tv opowiadał Adam Drgas, główny organizator wydarzenia z Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Kraków.

Marzy Ci się praca w jednej najbardziej prestiżowych kancelarii prawnych w branży finansów i technologii? Weź udział w konkursie i wygraj płatne praktyki w DLK Legal
A może chcesz wystąpić jako prelegent obok największych ekspertów w swoich dziedzinach
lub po prostu poszerzyć swoją wiedzę z zakresu intensywnie zmieniających się gałęzi prawa? W takim razie, konferencja jest w sam raz dla Ciebie

Konferencja w formie online

W związku z pandemią koronawirusa, najnowsza odsłona Forum Rynków Finansowych: Inwestycje, Bankowość & FinTech odbędzie się w formie zdalnej na platformie Clickmeeting. Udział jest bezpłatny. Wymagane są zapisy, do których link znajduje się poniżej:
https://comparic.pl/forum-rynkow-finans ... sa-krakow/

WEŹ UDZIAŁ W KONFERENCJI

Panel ekspercki:

„Korzystanie z chmury obliczeniowej przez banki jako wyzwanie dla regulacji”, dr Michał Mostowik, DLK Legal
„Praktyczne aspekty dematerializacji akcji spółek niepublicznych”, Anna Maćkowska, Trigon Dom Maklerski
„Alternatywne Spółki Inwestycyjne jako wehikuł inwestycyjny w Polsce”, Andrzej Laprus, PwC Legal
„Ekonomiczne i prawne bariery rozwoju innowacji finansowych w Polsce”, Adrian Zwoliński, Konfederacja Lewiatan
„Emisja obligacji – case study”, Wojciech Chabasiewicz, Kancelaria Chabasiewicz & Kowalska
„Tokenizacja praw podmiotowych”, dr hab. Konrad Zacharzewski, Kancelaria prawna Eversheds Sutherland Wierzbowski

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland to największe, niezależne, niepolityczne stowarzyszenie non-profit zrzeszające studentów i absolwentów kierunków prawniczych i administracyjnych. Działamy obecnie w 15 miastach w całej Polsce. Kreujemy prawników nowej generacji, których wyróżnia wrażliwość społeczna i otwartość na różnorodność oraz nieustanne dążenie do samorozwoju i rozwoju swojego otoczenia. Dewizą ELSA Poland jest „Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1987
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Dawid Augustyn: Giełda „odkleiła się” od realnej gospodarki. Optymizm nieuzasadniony

sobota 06 cze 2020, 14:08

Wall Street oddala się od Main Street. Czy odbicie w kształcie "V" jest naprawdę możliwe?

Gościem czwartkowej audycji Piotra Gembarowskiego był Dawid Augustyn, redaktor naczelny FXMAG, który mówił na temat stabilności amerykańskiej giełdy. Czy wzrosty na parkietach w USA będą kontynuowane i skąd bierze się optymizm wśród inwestorów? Indeks S&P 500 testował najwyższe poziomy (3122,9 pkt.) od 4 marca, a polski WIG20 podążał jego śladem.

https://comparic.pl/dawid-augustyn-giel ... asadniony/

Wall Street w środę pogłębiało lokalne maksima, wspinając się na najwyższe poziomy od 3 miesięcy
Większości indeksów do powrotu na historyczne maksima brakuje 10-15%.
Dow Jones od marcowych minimów odrobił ponad 40%, podobnie WIG20

Wall Street odkleja się od Main Street. Inwestorzy uwierzyli w V-kształtne odbicie gospodarki

Jednak, nie „U”, nie „L”, tylko „V”. Wykresy największych amerykańskich indeksów pokazują, że inwestorzy zdyskontowali możliwość v-kształtnego odbicia giełdy oraz gospodarki, które zakłada dynamiczne wzrosty po dynamicznych spadkach.

Problem polega jednak na tym, że dane gospodarcze wcale nie ulegają tak silnej poprawie, a analitycy zagraniczni coraz odważniej sygnalizują: Wall Street odkleja się od Main Street (giełda w USA traci kontakt z realną gospodarką), napędzając wzrosty informacjami o potencjalnych szczepionkach oraz pakietami fiskalnymi oraz luzującymi, które na rynek wprowadza Rezerwa Federalna (Fed).

W momencie, gdy Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) prognozuje spadek amerykańskiego PKB w 2020 roku na poziomie 5,9% (polskiego o 4,6%), indeks S&P 500 znajduje się zaledwie o 7% od historycznych maksimów.

– Sytuacja dla wielu obserwatorów jest po prostu dziwna, jeżeli chodzi o skalę korekty jaką obserwujemy na rynkach (…) Odreagowanie jest bardzo mocne i wydaje się, że wróciliśmy do tendencji wzrostowej, ponieważ do wierzchołka brakuje paru punktów procentowych i wracamy na najwyższe historyczne poziomy w przypadku najważniejszego indeksu S&P 500. Widać ewidentnie, że inwestorzy zdyskontowali (…) możliwość v-kształtnego odbicia – komentował Dawid Augustyn, redaktor naczelny FXMAG.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1987
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Wall Street vs Donald Trump. Czy spadek szans na reelekcję wpłynie na S&P 500?

czwartek 11 cze 2020, 14:42

S&P 500 wybije nowe maksima? Wpływ wyborów prezydenckich w USA na Wall Street

Spoglądając na indeksy światowe można zaobserwować, że obecnie spadki związane z pandemią poszły całkowicie w niepamięć. Czy w najbliższym czasie będziemy mieli do czynienia z atakiem na nowe szczyty i jak spadające szanse Trumpa na reelekcje wpłyną na SP500 oraz Dow Jones? Na pytania te opowiada Marcin Kiepas, analityk Tickmill.

wideo: https://comparic.pl/wall-street-vs-dona ... na-sp-500/

Zdaniem analityków Wall Street coraz bardziej odkleja się od realnej gospodarki
Indeks Nasdaq testował po raz pierwszy w historii poziom 10 tysięcy punktów, czy pokona kolejny kamień milowy?
S&P 500 znajduje się obecnie na najwyższych poziomach od końca lutego, wymazując w całości spadki z 2020 r.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości