GPW - przegląd, aktualności

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1961
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

GPW - przegląd, aktualności

czwartek 04 paź 2018, 07:57

Przegląd informacji z GPW – split akcji AmRest, nowe strategie Banku Pocztowego, niższe przychody WOJAS
Witamy serdecznie w pierwszym artykule z nowej serii. Będziemy w nich przedstawiać najważniejsze informacje dotyczące polskich spółek giełdowych. Skupimy się na wiadomościach, które pojawiły się już po sesji z dnia poprzedniego. Dajcie znać w komentarzach, czy taka forma się podoba i co sądzicie o tym cyklu. Jesteśmy ciekawi Waszej opinii!

AmRest – split akcji

AmRest poinformował wczoraj o dokonanym splicie akcji zgodnie z zapowiedziami z raportów opublikowanych 21 września oraz 28 września tego roku. Wartość nominalna akcji zmniejszyła się dziesięciokrotnie. W rezultacie liczba akcji znajdująca się w obiegu wzrosła do 212 138 930.

W okresie od 4 do 8 października notowania będą zawieszone, wszelkie nieotwarte pozycje zostały anulowane. Podczas tego okresu spółka zgłosi aplikację do KDPW o rejestrację akcji pod nowym kodem ISIN.

Przy okazji splitu warto uważać na wykresy spółki na niektórych platformach. TradingView bierze podział akcji pod uwagę, ale Google już nie, przez co na wykresie wydaje się, że zanurkowały drastycznie.

wykresy: https://comparic.pl/przeglad-informacji ... ody-wojas/


[highlight=]Bank Pocztowy ze strategią na 2018-2022
[/highlight]
Zarząd Banku Pocztowego przyjął nową strategię na lata 2018-2022. Poprzednia pochodziła z czerwca 2017 roku (2017-2021). Do aktualizacji spółkę skłoniła zmiana warunków rynkowych, w szczególności w zakresie wydłużenia oczekiwanego horyzontu stałych stóp procentowych oraz obniżenia oprocentowania rezerwy obowiązkowej.

Zmieniła się również Strategia Grupy Poczty Polskiej, w której podniesiono rangę usług finansowych, stały się jedną z trzech osi strategicznego wzrostu Poczty Polskiej. Bank Pocztowy musi również opracować w tym roku plan dojścia do spełnienia wymogów MREL.

W Strategii znalazły się też zapisy o rozszerzeniu oferty produktów i usług oraz aktywnym udziale w programach rządowych oraz cyfryzacji państwa.
Wrześniowe przychody WOJAS

WOJAS poinformował, że wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła we wrześniu 21 756 tys. zł, co oznacza spadek o 5,5% w stosunku do września 2017 roku. W okresie styczeń-wrzesień 2018 skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 159 773 tys. PLN, o 1,3% mniej niż w tym samym okresie rok temu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej we wrześniu 2018 roku wyniosły 14 395 tys. PLN i były niższe o 13,8 % od przychodów osiągniętych we wrześniu 2017 roku. W okresie styczeń – wrzesień 2018 wyniosły one 130 318 tys. zł i były niższe o 4,3 % od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1961
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Przegląd informacji z GPW – przejęcie Bytom przez Vistulę, chętni na zakup aktywów GetBack, Getin Noble Bank emituje kol

piątek 05 paź 2018, 09:08

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

GetBack otrzymał oferty nabycia aktywów

Do GetBack wpłynęły trzy oferty dotyczące nabycia portfeli wierzytelności lub innych aktywów. Spółka przystąpiła do ich przeglądu, kierując się potrzebą uzdrowienia sytuacji przedsiębiorstwa, istotnej jej poprawy oraz potrzebą ochrony wierzycieli i interesariuszy spółki i jej grupy kapitałowej.

Po wstępnym zapoznaniu się z ofertami oceniono, że wpisują się one w wyżej wymienione potrzeby. Rada Nadzorcza również przyjrzała się ofertom i wyraziła chęć do podjęcia negocjacji z oferentami. Zostaną one przedstawione Radzie Wierzycieli. Spółka chciałaby sprzedać wymienione aktywa do końca 2018 roku. Na razie Zarząd nie wybrał żadnej konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności co do tego, czy podejmie takową w przyszłości. Wszelkie informacje o procesie zostaną podane do wiadomości publicznej.

wykresy: https://comparic.pl/przeglad-informacji ... rie-akcji/

Vistula przejmuje Bytom

31 października w siedzibie spółki Bytom odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie połączenia Vistula Group S.A. i Bytom S.A. Plan połączenia został uzgodniony we wrześniu 2017 roku. Vistula przejmie w całości majątek Bytom. Jej kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 12 131 644 zł poprzez emisję 60 658 220 akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 20 groszy. Vistula podejmie działania mające na celu dopuszczenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na GPW.

Getin Noble Bank emituje akcji serii D

Getin Noble Bank uzyskał zgodę od Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych na wprowadzenie 36 630 037 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,73 zł każda. Zostaną one wprowadzone do obrotu 8 października pod kodem PLGETBK00012.

Ponadto spółka zawiadomiła, że 27 września Zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął uchwałę o zwolnieniu Banku z obowiązku utrzymywania 55% wymaganej rezerwy obowiązkowej. Będzie ono obowiązywać w roku kalendarzowym 2019.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1961
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

GPW: W październiku obrót na giełdzie spadł o 20% do 16,4 mld zł

wtorek 06 lis 2018, 11:35

GPW: W październiku obrót na giełdzie spadł o 20% do 16,4 mld zł

Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń1 na Głównym Rynku o 19,7% rdr do 16,4 mld zł w październiku 2018 r.
Wzrost łącznego wolumenu obrotu kontraktami terminowymi o 33,6% rdr do poziomu 712,6 tys. szt. w październiku 2018 r.
Wzrost łącznej wartości obrotu akcjami na rynku NewConnect o 208,7% rdr do poziomu 294,6 mln zł
Wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 24,9% rdr do 94,8 mln zł
Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 122,3 % do poziomu 29,3 TWh w październiku 2018 r.
Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym r. o 35,0% rdr do 21,2 TWh w październiku 2018 r.
Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia2 na rynku spot o 15,2% do 4,0 TWh w październiku 2018 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 16,5 mld zł w październiku 2018 r., czyli o 22,6% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w październiku 2018 r. o 19,7% rdr, do poziomu 16,4 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w październiku 2018 r. 711,7 mln zł, o 23,2% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec października 2018 r. wyniosła

55312.71 pkt i była o 14,7% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w październiku 2018 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 208,7% rdr do poziomu 294,6 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w październiku wzrosła o 221,7% rdr i wyniosła 293,2 mln zł.

tabele, zestawienia i więcej : https://comparic.pl/gpw-w-pazdzierniku- ... 64-mld-zl/
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1961
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Poranny przegląd GPW – Idea Bank, Altus, Orzeł Biały

czwartek 08 lis 2018, 08:39

Poranny przegląd rynków – Idea Bank, Altus, Orzeł Biały

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Rezygnacja prezesa zarządu Idea Bank

7 listopada Tobiasz Bury złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Idea Bank ze skutkiem natychmiastowym. Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Jerzego Marka Pruskiego. Będzie pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Spółki. Pruski ma doświadczenie w bankowości liczące blisko 30 lat, doradzał również Prezydentowi RP i był członkiem KNF.

wykres, tabela: https://comparic.pl/poranny-przeglad-ry ... zel-bialy/

Wartość aktywów pod zarządzaniem Altus TFI

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus TFI na koniec października 2018 z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 7 023 268 480,74 zł.

Na powyższą sumę aktywów składały się:

219 801 986,16 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego,
1 771 459 372,77 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
1 616 299 490,82 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
3 415 707 630,99 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa).

Jednocześnie Spółka informuje, że poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 118 374 691,82 zł.

Orzeł Biały publikuje raport kwartalny

Tuż po północy 8 listopada Orzeł Biały opublikował formularz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego. Poniżej znajdują się najistotniejsze wyniki:
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1961
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Poranny przegląd GPW – PGE, Unimot, Orzeł Biały

środa 14 lis 2018, 05:00

Poranny przegląd GPW – PGE, Unimot, Orzeł Biały

https://comparic.pl/poranny-przeglad-gp ... zel-bialy/
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1961
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

GPW wchodzi w blockchain: stworzy platformę stokenizowanych aktywów

czwartek 13 gru 2018, 10:08

GPW wchodzi w blockchain: stworzy platformę stokenizowanych aktywów

Jak poinformował prezes GPW, Marek Dietl, trwają prace nad utworzeniem platformy dla stokenizowanych aktywów opartych o technologię Blockchain. Projekt, którego bazą ma być technologia rozproszonych rejestrów został rozpoczęty przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach inicjatywy strategicznej „Private Market”.

https://comparic.pl/gpw-wchodzi-w-block ... h-aktywow/

Nowa technologia usprawni polską giełdę?

W ocenie prezesa GPW, polska giełda chce wykorzystać potencjał technologii Blockchain w celu m.in. zwiększenia przejrzystości w zakresie emisji prywatnych czy usprawnienia dostępu do informacji dla obrotu wtórnego i post-trade.

– Blockchain chcemy wykorzystać m.in. w ramach zdefiniowanej inicjatywy strategicznej Private Market, czyli rynku prywatnego z możliwością emitowania stokenizowanych instrumentów finansowych – oznajmił Marek Dietl podczas podpisywania umowy współpracy w zakresie Blockchain z Ministerstwem Cyfryzacji.

– Do tego Blockchain wydaje się idealny. W post-trade technologia ma usprawniać pracę przez np. zdalne głosowanie (technologia evoting opracowana przez KDPW). Wraz z rozwojem Blockchain możemy wchodzić w takie obszary, jak np. obrót instrumentów dłużnych, może z czasem surowców z fizyczną dostawą – dodał.
Prezes GPW zauważa, że nowa technologia zmniejszy uciążliwość raportowania spółek i usprawni „kwestię trwałego nośnika”. W jego ocenie przyszły rok przyniesie wiele nowych rozwiązań . W planach jest współpraca z partnerami technologicznymi oraz budowa ekspertyzy w celu rozprzestrzenienia Blockchaina na inne obszary poza giełdowe.– Ministerstwo dostrzegło zastosowania Blockchain w administracji i będziemy pracować nad przeniesieniem naszych doświadczeń w tym zakresie (np. w evoting na Blockchain). Z resortem chcemy, aby rozwiązania dla inwestorów znalazły zastosowanie w administracji w celu zwiększenia jej efektywności w zakresie chociażby zgód, upoważnień, historii właścicielskiej – podsumował prezes Marek Dietl.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1961
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

WIG20 w formacji trójkąta. Czy to okazja do longów?

wtorek 08 sty 2019, 09:49

Tak jak rok 2017 na polskiej giełdzie można uznać za czas byków, tak minione dwanaście miesięcy mocno rozczarowało wszystkich liczących na kontynuację wzrostów. Indeks WIG20 stracił niemal 7,6%, szeroki rynek jeszcze więcej – bo aż 9,5%. Jednak patrząc na polski parkiet jako całość można dojść do wniosku, że jest całkiem dobrze. Ale czy na pewno?

Początek roku nastraja do szerszego spojrzenia na wykres i tak, w ujęciu tygodniowym na WIG wciąż jesteśmy sporo wyżej niż byliśmy w trakcie najgorszego kryzysu ostatnich lat. Od lutego 2009 roku polska giełda zyskała niemal 188%.

Oczywiście, na tle indeksów amerykańskich nadal wypadamy blado – dla porównania S&P500 nawet po zeszłorocznej przecenie zyskuje ponad 213% w tym samym okresie – jednak biorąc pod uwagę zyski spółek, które w trakcie tej dekady również rosły okazuje się, że zmieniło się tak naprawdę niewiele. Chyba najpopularniejszy wskaźnik giełdowy, czyli cena do zysku dla polskich spółek wynosi średnio 9,9. Z punktu widzenia inwestora długoterminowego GPW jest wyjątkowo atrakcyjną okazją inwestycyjną.


wykresy: https://comparic.pl/wig20-w-formacji-tr ... do-longow/

Pesymizm wśród inwestorów okazją do zakupów?

Próbując przełożyć powyższy wstęp na ogólny sentyment inwestorów można posłużyć się wynikami Indeksu Nastrojów Inwestorów publikowanymi cyklicznie przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Najnowsze wyliczenia INI wskazują na silny pesymizm panujący wśród głosujących:

Mamy więc do czynienia z wyjątkowo atrakcyjną wyceną fundamentalną polskiego parkietu i silnym pesymizmem inwestorów detalicznych. Czy potrzeba bardziej byczego sygnału do wejścia w długie pozycje?
WIG20 w formacji trójkąta

Sytuacja komplikuje się gdy skupimy swoją uwagę na indeksie dwudziestu największych spółek polskiego parkietu. Ciężko tu mówić o długoterminowym trendzie wzrostowym, bowiem szczyty z kwietnia 2011 roku wciąż nie zostały pokonane.
I choć w długim terminie mogą nas czekać wzrosty, tak na odpowiedni moment do wejścia w longi trzeba jeszcze poczekać. Aktualnie, WIG20 znajduje się pomiędzy dwoma średnimi długoterminowymi – 50 SMA (kolor zielony) oraz 100 SMA (kolor czerwony). Od czasu gdy w październiku 2018 roku wycena indeksu spadła poniżej poziomu czerwonej średniej, nie zdołaliśmy jej na stałe pokonać na wykresie tygodniowym. Można więc i teraz oczekiwać pewnej reakcji na opór:
Spoglądając na wykres dzienny można dostrzec, jak WIG20 rozwija formację trójkąta w krótkoterminowym trendzie wzrostowym rozpoczętym dnem z 26 października na poziomie 2082.77 i zakończonym 5 grudnia na poziomie 2354.54. Wydźwięk takiej formacji w trendzie wzrostowym uznawany jest za byczy.

wykresy ,tabele: https://comparic.pl/wig20-w-formacji-tr ... do-longow/

Byczy trójkąt od dołu wspierany jest przez zbieg trzech średnich długoterminowych. 50 SMA (kolor zielony), 100 SMA (kolor czerwony) oraz 200 SMA (kolor niebieski) stanowią dodatkowe wsparcie dla ceny, która może raz jeszcze przetestować dno formacji w rejonie 2240 punktów.
Strategia: długie pozycje

Ze względu na fakt, że wycena indeksu nadal pozostaje w formacji trójkąta inwestorzy o wysokiej awersji do ryzyka powinni zaczekać na wybicie w którąkolwiek ze stron. Wybicie dołem negowałoby założenia byczego scenariusza. Po wybiciu górą, ostrożni mogą zaczekać na przynajmniej trzyprocentowe wzrosty aby w ten sposób uniknąć pułapki byka. Następnie powinni zaczekać na retest górnego ograniczenia trójkąta w celu potwierdzenia całej formacji.

Inwestorzy o neutralnym podejściu do ryzyka powinni zaczekać na wybicie formacji trójkąta i przynajmniej dwuprocentowe wzrosty w celu uniknięcia pułapki byka. Następnie mogą oni wejść w długie pozycje, lub zaczekać na retest pokonanego trójkąta w celu zwiększenia relacji zysku do ryzyka.

Inwestorzy o podejściu agresywnym mogą spróbować wejść w krótkie pozycje w ramach obowiązującej konsolidacji w formie trójkąta. Momentem wejścia w shorty powinien być test górnego ograniczenia formacji. Następnie, gdy cena będzie testować okolice dolnej części trójkąta i znajdujące się tam średnie powinni oni wejść w długie pozycje.

Wszystkie scenariusze można rozegrać wykorzystując certyfikaty Turbo ING. Obecnie notowany Turbo Long 2220,00 najlepiej będzie nadawał się do wykorzystania ewentualnych wzrostów na WIG20 z racji odległości bariery od poziomu ceny. Jednak w przypadku gdyby cena powróciła w rejon dolnego ograniczenia trójkąta warto rozważyć certyfikaty o niższym poziomie bariery (2190, 2160 lub 2140).
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1961
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

GPW jakiej nie znasz, czyli giełda radzi sobie najgorzej od 2002 r.?

środa 23 sty 2019, 03:06

GPW jakiej nie znasz, czyli giełda radzi sobie najgorzej od 2002 r.?

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych przeżywa kryzys. W 2018 roku liczba spółek notowanych skurczyła się o 15. Pod tym kątem był to najgorszy rok od pamiętnego 2002, kiedy to z GPW ubyło netto 14 spółek. Spadek liczby spółek notowanych na GPW to efekt w głównej mierze wezwań na akcje i decyzji głównych akcjonariuszy. Czy to powód do zmartwień dla inwestorów?

https://comparic.pl/gpw-jakiej-nie-znas ... od-2002-r/

Co jest przyczyną problemów GPW?

Jedną z przyczyn marazmu na GPW jest ucieczka OFE na rynki zagraniczne, która trwa już od kilku lat. Nadzieja jednak w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przygotowanych przez rząd. Na efekty należy jednak poczekać do 2020 roku. Większość ludzi kojarzy giełdę z hałaśliwym parkietem oraz z maklerami w czerwonych szelkach, którzy co chwila gestykulują oraz są w ferworze walki z rynkiem, składając zlecenia. Jeśli jednak pofatygowalibyśmy się na ul. Książęcą w Warszawie, tam gdzie de facto znajduje się siedziba giełdy, nasze zdziwienie byłoby ogromne. Spokój, brak nerwowej bieganiny ani żadnego pokrzykiwania maklerów. Cisza jak makiem zasiał. A wszystko to za sprawą dominacji komputerów.
Nowoczesne rachunki maklerskie dają inwestorom kompletne rozwiązania z poziomu ich komputera czy telefonu. Oprócz polskiego rynku akcyjnego (kontrakty CFD na akcje) w ramach jednego konta mamy dostęp do „parkietów” z całego świata. Do wyboru są m.in. najpopularniejsze rynki akcyjne: amerykański oraz niemiecki. Wytrawni gracze z pewnością docenią dostęp do instrumentów CFD opartych o fundusze ETF. Również fani rynku surowcowego oraz walutowego znajdą coś dla siebie. Przy tak bogatej ofercie nie sposób nie znaleźć czegoś interesującego.Rynki akcyjne obecnie są w odwrocie. Indeksy giełd światowych spadły znacznie od swoich maksimów. Na amerykańskim indeksie Standard&Poors 500 obserwujemy zniżki najmocniejsze od 2008 roku. Prawdopodobnie jesteśmy na granicy rozpoczęcia bessy czyli rynku niedźwiedzia. Zakończenie hossy nie musi na szczęście oznaczać przerwy w inwestowaniu. Kontrakty CFD na SP500 pozwalają zajmować krótką pozycję, co oznacza, że będziemy mogli zarabiać w przypadku spadku notowań instrumentu.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1961
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Przegląd komunikatów GPW – ALTUS, Skarbiec

środa 13 lut 2019, 06:53

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

https://comparic.pl/przeglad-komunikato ... -skarbiec/

Rezygnacja Członka Zarządu ALTUS TFI

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych zarówno dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, jak i dla klientów detalicznych, z wykorzystaniem strategii pozwalających na wzrost wartości portfela klientów poprzez lokaty zarówno w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartości oraz nieruchomości, ale również poprzez inwestycje na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych. Kapitalizacja Towarzystwa wynosi 145 mln PLN.

ALTUS TFI informuje, że w dniu 12 lutego 2019 r. Spółka otrzymała oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki przez Panią Anetę Fiedoruk. Pani Aneta Fiedoruk złożyła w dniu dzisiejszym również rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej wobec Towarzystwa, tj. spółki ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o.
Datą zaprzestania pełnienia przez Panią Anetę Fiedoruk funkcji Członka Zarządu Towarzystwa oraz Prezesa Zarządu ALTUS Agent Transferowy Sp. z o.o. jest koniec dnia 13 lutego 2019 roku. Jako powód rezygnacji podano przyczyny osobiste.
Wstępne wyniki finansowe Skarbiec Holding S.A. i opóźnienie terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego

Podstawowym przedmiotem działalności spółki Skarbiec jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz reprezentowanie ich wobec osób trzecich. Ponadto, Grupa świadczy usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Do pozostałych usług należy usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dla podmiotów Grupy i podmiotów zewnętrznych oraz działalność związana z pośrednictwem finansowym. Kapitalizacja Spółki jest na poziomie 118 mln PLN.

Zarząd Skarbiec Holding S.A. informuje o wstępnych, szacunkowych (niezaudytowanych) wynikach finansowych za okres I półrocza roku obrotowego od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.:

Dane jednostkowe Skarbiec Holding S.A (w tysiącach PLN):

Przychody ze sprzedaży usług: 360 wobec 8 142 w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego
Strata z działalności operacyjnej: 550 wobec zysku 2 779 w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego
Zysk netto: 1 612 wobec 2 396 w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A.(w tysiącach PLN):

Przychody ze sprzedaży usług: 44 129 wobec 48 231 w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego
Zysk z działalności operacyjnej: 7 822 wobec 12 193 w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego
Zysk netto: 6 491 wobec 10 126 w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego.

Wpływ na prezentowane wyniki miała zmiana wynikająca z rozwiązania Umowy o kompleksowej współpracy, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2018, skutkująca zaprzestaniem prowadzenia przez Spółkę Skarbiec Holding działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa i podjęciem tej działalności przez spółkę zależną Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego za okres od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przedmiotowy raport zostanie opublikowany w dniu 31 marca 2019 r. Pierwotnym terminem publikacji przedmiotowego raportu był dzień 15 lutego 2019 r.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1961
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

UOKiK: Getin Noble Bank odda klientom pieniądze, akcje tracą 6%

wtorek 02 kwie 2019, 05:19

Byłeś klientem Getin Noble Banku w latach 2014-2016? W takim razie składając w siedzibę instytucji bezpłatny wniosek będziesz mógł ubiegać się o odzyskanie należnych pieniędzy. Tak wynika z najnowszej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), zdaniem którego w latach 2014-2016 bank podawał niepełne informacje odnośnie zmian regulaminowych i wprowadzanych podwyżkach. W poniedziałek akcje Getin Noble traciły na GPW ponad 6%.
Getin Noble musi oddać część z pobranych opłat

Przez okres około dwóch lat (2014-2016) Getin Noble Bank wprowadzał do swoich cenników oraz regulaminów zmiany, o których informował jedynie poprzez bankowość internetową, co zdaniem Urzędu nie było wystarczającą formą przekazania informacji. Co więcej instytucja realizowała w swoich cennikach zmiany bez podawania podstaw prawnych, które mogłyby je umożliwić.

Chcąc odzyskać część z opłat pobranych ówcześnie przez instytucję należy udać się do fizycznej placówki banku i podpisać bezpłatny aneks do umowy. Po jego zawarciu Getin Noble będzie mógł indywidualnie rozliczyć prowizje i opłaty – w przypadku istnienia nadpłat wyrówna je, jeżeli jednak nadpłaty nie będą miały miejsca klient otrzyma stosowną informację.

W celu rekompensaty zmian regulaminowych, na które uwagę zwrócił UOKiK, bank zdecydował się również w okresie wakacyjnym (od 17 czerwca do 19 sierpnia 2019 roku) znieść opłaty za przelewy w złotówkach realizowane w placówkach na rachunki w polskich bankach.
Polski Dom Maklerski ma zapłacić ponad 2 mln zł kary za stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach przy sprzedaży obligacji korporacyjnych firmy GetBack – postanowił UOKiK. Dzięki tej decyzji klienci, którzy na tych transakcjach stracili swoje oszczędności, będą mogli łatwiej dochodzić swoich roszczeń. UOKiK wszczął również postępowanie przeciwko znajdującej się w restrukturyzacji spółce GetBack, której zarzuca wprowadzanie klientów w błąd przy sprzedaży swoich obligacji korporacyjnych.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1961
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

GPW obchodzi rocznicę 1. sesji. Polska giełdy kończy 28 lat

wtorek 16 kwie 2019, 11:39

GPW obchodzi rocznicę 1. sesji. Polska giełdy kończy 28 lat

16 kwietnia 1991 roku, czyli dokładnie 28 lat temu, w byłym Gmachu Komitetu Centralnego, miejsce miała pierwsza sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Tego dnia, na pożyczonym komputerze, notowano akcje pierwszych pięciu spółek. Do października 1994 roku sesje odbywały się zaledwie raz w tygodniu.

https://comparic.pl/gpw-obchodzi-roczni ... zy-28-lat/

Giełda powraca po upadku komunizmu

W wywiadzie z serwisem Business Insider Polska były premier Jan Krzysztof Bielecki wspomina, że pierwsza sesja na GPW była mocno zbiurokratyzowana, przypominając model francuski. Rządzący bali się ówcześnie, zbyt żywiołowych notowań i negatywnych wydarzeń, które mogłyby skompromitować start giełdy w budującej się gospodarce wolnorynkowej.
Giełda wróciła do polski po upadku komunizmu 16 kwietnia 1991 roku, czyli 28 lat temu. Pierwsza sesja odbyła się w dawnym budynku Komitetu Centralnego zwanym Domem Partii. Początkowo na GPW notowano zaledwie pięć spółek. Wśród nich znalazły się: Tonsil, Próchnik, Krosno, Śląska Fabryka Kabli oraz Exbud. Dla porównania niemal 3 dekady później na głównym parkiecie notowanych jest 461 spółek, których kapitalizacja przekracza 1,244 bln złotych.
GPW przyspieszyła proces prywatyzacji spółek

Jak zauważa Bielecki, ponowne uruchomienie GPW było jedną ze ścieżek prywatyzacji, które uruchamiał ówczesny rząd. Wydarzenie stało się również pierwszym i niezwykle istotnym krokiem w kierunku stworzenia polskiego rynku kapitałowego.

W dzień swoich urodzin notowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA zyskują 0,36%, oscylując w granicach 41,40 zł za akcję. Od początku roku grupa GPW zyskuje natomiast niemal 13%.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1961
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Wykorzystał błąd “grubego palca” i zarobił 800 tys. zł w kilka minut

czwartek 14 lis 2019, 16:58

4 listopada 2019 roku to dzień, który jeden z inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z pewnością zapamięta do końca życia. Punktualnie o godz. 11:14 doszło bowiem wówczas na rynku produktów strukturyzowanych do niespodziewanego zdarzenia. Błąd grubego palca – bo o nim mowa – umożliwił jednem z inwestorów błyskawiczne wzbogacenie się o ponad 800 tys. zł.

https://comparic.pl/wykorzystal-blad-gr ... lka-minut/

Gruby palec na GPW

Błąd grubego palca to błąd klawiaturowy na rynkach finansowych, takich jak rynek giełdowy lub rynek walutowy, zgodnie z którym zamówienie kupna lub sprzedaży ma dużo większy rozmiar niż zamierzony, z powodu wprowadzenia niewłaściwych danych wejściowych.

4 listopada br. na instrumentach, które mają odzwierciedlać zmiany cen złota doszło do ponadprzeciętnej zmiany ceny. Kurs instrumentu RCFL3GOLD zakładającego wzrost cen złota i wykorzystującego dźwignię 3 podskoczył z 44,21 do 306,5 zł, a wycena instrumentu RCFS3GOLD zakładającego spadek cen złota i wykorzystującego dźwignię 3 wzrosła z 70,75 zł do 1522,20 zł.

Najprawdopodobniej winę za zaistniały błąd ponosi animator rynku, który wprowadzając błędne zlecenie do arkusza przyczynił się do notowanego wówczas wzrostu cen.
– Tego dnia na instrumentach RCFL3GOLD oraz RCFS3GOLD niestety pojawił się chwilowy błąd techniczny po naszej stronie i doszło do zawarcia kilku transakcji. Jesteśmy w stałym kontakcie z GPW w tej sprawie, tak aby, takie sytuacje nie miały miejsca w przyszłości – wyjaśnia Mariusz Adamiak menedżer w Raiffeisen Centrobank AG, będącym emitentem wspomnianych instrumentów.
Wycisnął rynek jak gąbkę

Jak powszechnie wiadomo, giełda jest miejscem transferu pieniędzy pomiędzy inwestorami. W praktyce oznacza to tyle, że tam, gdzie jedni tracą, inni się bogacą. Błąd z 4 listopada br. perfekcyjnie wykorzystał jeden z inwestorów, który po zawyżonej cenie sprzedał 3000 struktur na instrumencie RCFL3GOLD i 20 na instrumencie RCFS3GOLD. Oznacza to, że dzięki tym transakcjom, w ciągu zaledwie kilku minut wzbogacił się on o ponad 800 tys. zł.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1961
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

GPW czeka na przełom w 2020 r.? CD Projekt, KGHM i Dino Polska dobrymi inwestycjami wg Tuszkiewicza

środa 08 sty 2020, 10:39

GPW czeka na przełom w 2020 r.? CD Projekt, KGHM i Dino Polska dobrymi inwestycjami wg Tuszkiewicza

Rok 2019 dla polskiej giełdy nie był okresem szczególnie udanym. Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) po uwzględnieniu dywidend zakończył miniony rok zaledwie 0,25% powyżej kreski. Gorzej radziły sobie bluechipy, przez które WIG20 finiszował z wynikiem -5,6%. Pierwsze dni stycznia przyniosły jednak pewne ożywienie na GPW. Czy 2020 rok będzie przełomowy dla polskiego parkietu? O nadchodzących miesiącach na polskim rynku Adam Rak rozmawiał z Marcinem Tuszkiewiczem ze Suaber.com. Jego zdaniem akcje CD Projekt, KGHM, Dino Polska, Wieltonu oraz Amici niosą ze sobą najciekawsze okazje inwestycyjne w rozpoczynającym się roku.

https://comparic.pl/gpw-czeka-na-przelo ... zkiewicza/

Tuszkiewicz: GPW w 2020 roku powinna silnie rosnąć

Marcin Tuszkiewicz nie ukrywa, że jego nastawienie do polskiego parkietu na starcie 2020 jest silnie prowzrostowe, na co składać ma się kilka podstawowych, długoterminowych czynników. Początek Nowego Roku pokazał apetyt na ryzyko w wykonaniu rodzimych inwestorów, wywołując najsilniejszy jednodniowy wzrost w przeciągu ostatnich dwóch tygodni.

– Spodziewam się podobnego scenariusza jak w zeszłym roku, czyli realizacji zysków pod koniec stycznia, nie powinna pojawić się jednak bessa. Spowoduje to, że inwestorzy będą szukali aktywów, które zapewnią im wyższą stopę zwrotu niż te oferowane przez giełdy zachodnie, w tym USA. Już teraz widać, że Polska jest w tym aspekcie brana pod uwagę, co sugeruje między innymi siła polskiego złotego. Jedyne czego brakuje to potwierdzenia tego na dużych spółkach – wyjaśnia Tuszkiewicz.
Jego zdaniem w gronie 20 największych spółek polskiego parkietu inwestorzy powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na akcje CD Projekt, KGHM oraz Dino Polska, które mają nieść ze sobą najciekawsze okazje inwestycyjne. W gronie mniejszych spółek ciekawie prezentują się natomiast wykresy i sytuacja fundamentalna Wieltonu i Amici:
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1961
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

WIG20 ze zmianami już 5 marca: Akcje Alior Bank, JSW i Tauron wypadną z indeksu? Prognozuje Marcin Tuszkiewicz

piątek 21 lut 2020, 10:26

Już 5 marca 2020 roku miejsce będzie miała coroczna rewizja składu indeksów warszawskiej GPW, w tym WIG20. Kilkanaście dni później, 20 marca, indeks blue chipów w zmodyfikowanym składzie zacznie natomiast normalnie funkcjonować. Jak twierdzi Marcin Tuszkiewicz ze Squaber.com pretendentami do „wypadnięcia” z indeksu (w związku ze zbyt niską kapitalizacją lub aktywnością) są akcje JSW, Tauron oraz Alior Banku. Zmniejszyłoby to udział spółek Skarbu Państwa w WIG20 z 11 do 8.

Zdaniem Marcina Tuszkiewicza usunięcie Tauronu ze składu indeksu WIG20 jest niemal pewne, pozostałe dwa typy Squaber.com to Alior oraz JSW. Ich miejsce prawdopodobnie mogłyby uzupełnić przedsiębiorstwa prywatne, w których Skarb Państwa nie posiada udziału. Wśród pretendentów wymienia się akcje Kruka, AmRestu oraz Asseco Poland.

Niezależnie od tego jakie spółki zostaną wyeliminowane ze składu indeksu, z całą pewnością nie wpłynie to korzystnie na ich kurs. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o wyprzedaż akcji w portfelach mniejszych inwestorów, ale przede wszystkim ruchy dużych instytucji, w tym zagranicznych, które portfele opierają się tylko i wyłącznie o spółki notowane w ramach WIG20.

– Presja na podaż w momencie zmiany składowych indeksu może być duża, jeżeli bowiem spółka rzeczywiście będzie wypadała z WIG20, to sporo podmiotów finansowych musi się po prostu jej pozbyć ze swojego portfela (…) To jakie spółki wypadną z indeksu będzie miało wpływ także na to, które mogą potencjalnie go uzupełnić. Należy zauważyć, że wszystkie z trzech wymienionych przeze mnie przedsiębiorstw posiada w swoim akcjonariacie Skarb Państwa – komentuje Marcin Tuszkiewicz na antenie Comparic24.tv.
W poniższej tabeli przedstawiono spółki wchodzące w skład WIG20 pod względem łącznej kapitalizacji (malejąco) z uzupełnieniem o trzy proponowane przez Tuszkiewicza spółki z mWIG40, które mogłyby uzupełnić główny indeks (pogrubienie):

Tabela: https://comparic.pl/wig20-ze-zmianami-j ... szkiewicz/
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1961
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

WIG20 zastawia pułapkę na byki? Marcin Tuszkiewicz w przeglądzie GPW

niedziela 05 kwie 2020, 19:35

WIG20 zastawia pułapkę na byki? Marcin Tuszkiewicz w przeglądzie GPW

WIG20 z pułapką na byki? Marcin Tuszkiewicz omawia akcje KGHM, CCC, PGNiG i PKN Orlen
Marcin Tuszkiewicz omawia sytuację na GPW w tym tygodniu

WIG20 konsoliduje trzeci tydzień z rzędu pod okrągłą barierą 1500 punktów, co zdaniem Marcina Tuszkiewicza ze Squaber.com, może być dla wielu inwestorów dobrym momentem na poszukiwanie okazji zakupowych. Przestrzega jednak przed błędnym założeniem, że indeks oraz jego składowe nie mogą spaść już niżej. W najnowszej odsłonie przeglądu polskiej GPW dla Comparic24.tv omawia sytuację techniczną akcji KGHM, CCC, PGE, Tauron, CD Projekt oraz PGNiG.

wideo: https://comparic.pl/wig20-z-pulapka-na- ... pkn-orlen/

Indeks WIG20 rysuje pułapkę na byki, czy zapowiada powrót hossy?

– Bieżąca sytuacja jest najtrudniejszym momentem jaki czeka na inwestorów w okresie bessy. Czy to już było dno, czy dopiero fala spadków nadchodzi? Podczas dzisiejszego spotkania dokonamy oceny firm z WIG20 pod kątem okazji technicznych. Które z firm rysują scenariusze wzrostowe, które dalej trwają w trendach spadkowych, które mogą niedługo je odwrócić? Ostatnio pojawia się dużo informacji, które wspierają spółki energetyczne czy też przemysł, w tym PKN Orlen oraz PGNiG. W USA widać więcej optymizmu, choć ciężko znaleźć jego faktyczne przyczyny. Upadające firmy mogą stać się faktem z dnia na dzień – komentował Marcin Tuszkiewicz ze Squaber.com

Marcin Tuszkiewicz porównuje sytuację polskiego indeksu WIG20 do indeksów zagranicznych, między innymi do niemieckiego DAX-a, który również konsoliduje po serii marcowych spadków i utrzymuje się poniżej pułapu 10 tysięcy punktów. Sytuacja bliźniaczo wygląda na amerykańskim indeksie S&P 500, który od 12 marca blokowany jest przez strefę 2700 punktów, poruszając się wyraźnie poniżej niej.

Comparic24.TV to telewizja internetowa prowadzona przez redaktorów portalu Comparic.pl Z warszawskiego studia nadajemy codziennie, przygotowując inwestorów detalicznych do kolejnej sesji już od 08:00. Dołącz do naszej społeczności już teraz i śledź transmisje na żywo między innymi na Facebooku! Subskrybuj również kanał YouTube, aby zapoznać się z najciekawszymi materiałami!
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1961
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Wtorek na GPW: Czerwono na WIG20. Akcje Alior Banku i CCC spadają o 8%

środa 22 kwie 2020, 09:05

Wszystkie spółki WIG20 solidarnie zamknęły się we wtorek na minusie

Wtorkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) właśnie dobiegła końca. Jak się okazuje, piętrząca się niepewność dot. przyszłości polskiej gospodarki powoduje, że na rynek finansowy powrócił pesymizm. Indeks WIG20, w skład którego wchodzi 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskim parkiecie spadł dziś bowiem o -4%.

Cały WIG20 na czerwono
CCC i Alior Bank największymi przegranymi wtorku
Zaledwie 16% spółek na GPW kończy sesje na plusie

https://comparic.pl/wtorek-na-gpw-czerw ... adaja-o-8/

Powrót bessy na GPW? Znowu czerwono na polskim parkiecie

Wtorkowa sesja przejdzie do historii jako kompletnie nieudana. Wszystkie spółki z WIG20 zakończyły dzień na minusie. Wolumen wyniósł 71 744 850, przy całkowitym obrocie przekraczającym 928 695 583 zł. Na całym GPW zaledwie 62 spółki zakończyły dzień wyżej (15,8%), a aż 287 odnotowało spadek (73%). Z kolei 44 z nich zamknęło się na poziomie otwarcia.
Najchętniej handlowanymi spółkami było PZU, PKO BP oraz PKN Orlen. Najmocniej rosła dziś spółka EFEKT (+17%) oraz BIOMEDLUB (+12%), a silniej spadała firma ENTER (-12%) oraz ARTIFEX (-11,50%).
WIG20 kolejny raz pod kreską

Spoglądając na notowania indeksu WIG20 można zaobserwować, iż wybite zostało zeszło tygodniowe minimum, a kurs ponownie osunął się poniżej poziomu 1600 punktów. Lokalne wsparcie stanowi poziom 1545, a jego pokonanie może doprowadzić do utworzenia kolejnej fali spadkowej z celem na tegoroczne minimum 1250. Z drugiej strony dopiero przebicie kwietniowego szczytu 1670, a w konsekwencji pokonanie marcowego maksimum 1900 wyhamowałoby presję podaży i mogłoby utworzyć grunt pod odwrócenie trendu na wzrostowy.
Biomed-Lublin wzrasta we wtorek ponad 12%

Jednym z głównych zwycięzców dzisiejszej sesji jest spółka Biomed-Lublin. Akcje wzrosły ponad 12% przy obrocie 20 mln zł. Kurs ponownie przebił 3 złote, co otwiera drogę do dalszych wzrostów.

Ostatnie wahania cen na spółce były spowodowane zawarciem z turecką firmą farmaceutyczną Valentis Laboratuvarlari Ilac San ve Tic Anonim Sirketi umowę dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktu leczniczego o nazwie handlowej Onko BCG 100.
CCC największym przegranym wtorkowej sesji na GPW

Z kolei głównym przegranym sesji na WIG20 okazała się spółka CCC, która ostatecznie zamknęła się spadkiem o -7,90%. Na drugim miejscu jest Alior Bank (-7,85%), a na trzecim PGE (-6,68%).

Zaledwie klika dni temu akcjonariusze CCC zdecydowali o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału poprzez emisję do 13 700 000 akcji nowych akcji serii I i J po cenie nie niższej niż 30 zł za sztukę z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru. Spółka oczekuje, że z emisji pozyska ok. 400-500 mln zł, z przeznaczeniem na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności .
Kurs znalazł się piątą sesję z rzędu pod presją podaży odkąd cena wyrysowała lokalny szczyt na poziomie 56,80 zł. Dalsza deprecjacja będzie możliwa po przebiciu poziomu 38,60 z celem na tegoroczne minimum 24,30. Z kolei powrót powyżej kwietniowego szczytu i przebicie oporu 67,50 otworzy drogę do wyższych poziomów cenowych.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1961
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Re: GPW - przegląd, aktualności

wtorek 11 sie 2020, 10:09

Podsumowanie na sesji GPW oczami analityka Squaber.com

WIG20 kończył poniedziałkową sesję ze skromnym zyskiem 0,33%, jednak za oceanem indeks S&P 500 domyka lukę bessy z końca lutego i jest coraz bliżej przetestowania historycznych maksimów. Michał Palaczyk ze Squaber.com, zaprasza na Sygnały Dnia w Comparic24.tv, gdzie mówi między innymi o spółce Pragma Faktoring, sytuacji technicznej Dino po lekkiej korekcie oraz o notowaniach Grupy Kęty.

W ramach szerokiego indeksu WIG20, w poniedziałek akcje Pragma Faktoring były liderami sesji zyskując niemal 24,5%. Po stronie spadkowiczów wyróżniał się natomiast Harper Hygienics osuwając o 13,5%
Jeżeli chodzi o WIG20, to najsilniej rosły akcje CCC, Pekao oraz mBanku zyskujące ponad 2%, ponad 3% traciły natomiast akcje Dino Polska, a Lotos osuwał się o 1,8%
Na rynku walutowym widać kontynuację umocnienia dolara, który odbija od 2-letnich minimów.

wideo: https://comparic.pl/akcje-ccc-i-pekao-l ... yl-ruchem/

Pragma Faktoring wybija się na półtoraroczne maksima

– W poniedziałkowych sygnałach dnia szeroko analizuję przypadek spółki, którą omawiałem jako bardzo interesująca, czyli Pragma Faktoring. Pokazuję strategię zarządzania ryzykiem, która w długiej perspektywie przynosi stabilność portfela jednak dla wielu może wydawać się bardzo kontrowersyjna – mówił Michał Palaczyk.

Od momentu rozrysowania sporej luki wzrostowej na wykresie pod koniec lipca, notowania podmiotu zyskują już ponad 65% i dzięki bardzo silnej aprecjacji poniedziałkowej wybijały lokalne wsparcia, testując poziomy z marca 2019 roku oraz zamykając sesję na początku tygodnia powyżej pułapu 17 złotych za akcję.

– Tylko Pragma Faktoring wykazała się w poniedziałek ponadprzeciętnym ruchem z dosyć dużymi obrotami (…) Notowania rosły głównie dlatego, że spółka nawiązała współpracę z grupą Allegro i będzie wspierała ją w usługach faktoringowych – dodawał Palaczyk.
Dino Polska z szansą na wzrosty po niewielkiej korekcie?

Notowania Dino Polska od 3 sierpnia poruszają się tuż pod poziomem 230 złotych, na wysokości nowych historycznych maksimów. Wyznaczona przez nie strefa oporu blokuje jak na razie próbę dalszego podbicia, co w poniedziałek zakończyło się trzyprocentową korektą.

Michał Palaczyk zadaje jednak pytanie, czy Dino jest już gotowe powrócić do wzrostów, czy też spadki mogą zejść niżej, na przykład w okolice maksimów czerwcowych pod 208 zł.

– Nie mieliśmy specjalnie mocnej korekty, znajdujemy się nadal w układzie wzrostowym, a próba postawienia jakiejkolwiek linii trendu wzrostowego spełzłaby w tym momencie na układach bardzo odległych albo krótkoterminowych. W perspektywie dwóch kolejnych tygodni możemy być ponownie wyżej – dodawał Michał Palaczyk. Dodawał jednak, że potencjał aprecjacji na tym walorze obecnie nie należy do najwyższych.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1961
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

WIG20 traci w środę rano 0,1%. JSW liderem wzrostów (+4%)

środa 12 sie 2020, 10:22

Środowa sesja rozpoczęła się od nieznacznych spadków na wszystkich indeksach. Większość spółek z Wigu 20 na zielono

Środowa sesja przebiega pod znakiem niedźwiedzi. Główne indeksy GPW nieznacznie tracą na wartości. WIG20 traci po godzinie handlu 0,1%, WIG 0,2%, mWIG40 0,3%, a sWIG80 traci aż 1,5%. 11 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu WIG20 zyskuje na wartości. Najlepiej radzi sobie Play (+1,9%), najsłabiej PGE (-3%).

Spadki na GPW na początku środowej sesji.
Z grona komponentów WIG20, najmocniej zyskuje Play (+1,9%), a najbardziej traci PGE (-3%).
W gronie komponentów mWIG40, najlepiej radzi sobie Assecosee, który zyskuje 2%, a najsłabiej Biomed-Lublin (-11,7%).

wykresy,wideo: https://comparic.pl/wig20-traci-w-srode ... zrostow-4/

Nagranie z samego otwarcia środowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań “Otwarcie GPW” odbywa się codziennie, od godziny 8:55 i można go oglądać na żywo na stronie głównej Comparic.
WIG20 na czerwono. Akcje Play liderami wzrostów

Z grona komponentów WIG20, po godzinie handlu, najmocniej zyskują walory Play (+2%), PKN Orlen (+1,8%) oraz LPP (+1%). PGE traci (-3%).

Największe obroty z grona komponentów WIG20 odnotowano na walorach KGHM (42 mln zł.) oraz CD Projekt (22 mln zł.)
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1961
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Re: GPW - przegląd, aktualności

sobota 05 wrz 2020, 12:09

Akcje JSW i Dino Polska liderami sesji. WIG20 tracił 0,6%

W skali tygodnia indeks blue chipów oddał 3,9 procent

Piątkowe notowania na rynku warszawskim zaczęły się w trudnym dla popytu kontekście. Czwartkowe sesje w USA zdominowała mocna przecena spółek technologicznych, która przełożyła się na najgorsze sesje dla indeksów amerykańskich od wielu tygodni. W bliskim otoczeniu GPW spadkowa odpowiedź wymusiła poranną przecenę, której od pierwszych minut przewodziła spółka CD Projekt.
Podsumowanie piątku na GPW

Spółka symboliczna dla sektora technologicznego pociągnęła WIG20 na południe, ale szybko okazało się, iż obrót koncentruje się głownie na walorach CDR, a otoczenie szuka korekty porannej słabości. Po godzinie jasne stało się, iż atak podaży zaczyna przegrywać z klasycznym dla pierwszych piątków miesiąca oczekiwaniem na comiesięczne dane z rynku pracy w USA i w skorelowanym ze światem wyciszeniu WIG20 wszedł w kilka godzin konsolidacji.

https://comparic.pl/akcje-jsw-i-dino-po ... tracil-06/

Dane z amerykańskiego rynku okazały się poprawne, choć dalekie od jednoznaczności. Inwestorzy skupili na większym od oczekiwań spadku bezrobocia i przed otwarciem na Wall Street indeks WIG20 zameldował się na dziennych maksimach i odrobił całość straty z poranka. Niestety, Wall Street miała inny pomysł na sesję i w końcówce rozdań europejskich spadki w USA pogorszyły nastroje na tyle, by WIG20 musiał skończyć dzień cofnięciem o 0,6 procent przy 756 mln złotych obrotu. Obraz dnia wydaje się jednoznaczny – spadek przy dużej aktywności – ale odnotowanie, iż 350 mln przypadło na spółkę CDR pozwala uznać rozdanie za dalekie od czytelnie podażowego.

Niemniej w skali tygodnia indeks blue chipów oddał 3,9 procent, a na wykresie tygodniowym pojawiła się dynamiczna, czarna świeca. Finał w rejonie 1758 pkt. oznacza jednak, iż WIG20 skończył tydzień w granicach konsolidacji 1856-1735 pkt. W efekcie zawieszenie w trendzie bocznym przeniosło się na kolejny tydzień, a wraz z nim przymus czekania na wybicie poparte obrotem. Pozytywnym elementem jest powrót zmienności, która sprzyja poważniejszym ruchom rynku, których w wakacje zwyczajnie brakowało. Zakończenie sennego handlu pozwoli na nowo policzyć się stronom rynku i będzie sprzyjało wybiciu z wakacyjnej konsolidacji.
Adam Stańczak, Analityk DM BOŚ SA
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Maniak Forex
Posty: 1961
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

NewConnect spadł o 30% w 30 dni. Dobre spółki z branży OZE lub gamingu można nabyć sporo taniej

niedziela 13 wrz 2020, 12:05

Korekta dotarła na NewConnect. 30% spadek notowań to dobry czas na szukanie okazji inwestycyjnych?

Trzeba przyznać, że dzięki wybuchowi pandemii koronawirusa na rynkach akcyjnych wiele się zmieniło. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, bezpośrednim efektem działań banków centralnych, chcących wspierać gospodarkę było mocne ścięcie stóp procentowych. Mimo, że trzymanie oszczędności na lokatach od kilku lat było mało atrakcyjne, teraz stało się nieopłacalne. Jednym z efektów pandemii jest więc większe zainteresowanie się społeczeństwa rynkiem akcyjnym, o czym świadczy m.in. masowy wzrost zakładanych rachunków maklerskich.

NewConnect spadł przez 30 dni o 30%
Wcześniej rynek ten rósł dynamicznie o 230%
Przecena stwarza okazję do zakupu sporo tańszych akcji spółek o dobrych fundamentach

Napływ świeżej krwi na mocno wyprzedane rynki, doprowadził do skokowego wzrostu zmienności. Początkujący inwestorzy chcący pomnożyć często niebyt duże środki skłonni byli do ryzykowniejszych posunięć. Zapewne sporo z nich swój wzrok skierowało na to co już silnie zyskiwało czyli gry komputerowe czy branżę odnawialnych źródeł energii. Okres pandemii sprawił też, że swoją szansę po całych latach spadków, dostał nasz mały parkiet czyli NewConnect.

30% spadek notowań w 30 dni – czy do dużo?

https://comparic.pl/newconnect-spadl-o- ... ro-taniej/

Wrzesień przyniósł jednak poważne schłodzenie nazbyt rozgrzanych nastrojów i część początkujących graczy, może doświadczyć, że akcje nie tylko drożeją ale i potrafią tanieć, a ten proces zazwyczaj przebiega w dużo bardziej gwałtowny sposób. Czy to jednak już koniec wzrostów ogólnie na giełdach i na NewConnect?

Mała giełda charakteryzuje się dużą dozą ryzyka i ostrej spekulacji. Możliwe więc, że silne spadki, właśnie tutaj zostaną potraktowane jako olejna doskonała okazja do tańszych zakupów. Spoglądając na poniższy wykres, widać że uczestnicy rynków, jak zawsze miało to miejsce, mają skłonność do popadania w skrajne nastroje, od euforii po panikę. Wykres pokazuje jednak, że nic specjalnego jeszcze się nie wydarzyło. Od maksimów kurs spadł o 30% i potrzebował do tego aż 30 sesji. Czy tak wygląda paniczna wyprzedaż? Raczej nie.
Warto dodać do tego, że wcześniej kurs indeksu NewConnect wzrósł o 230%. Na tym tle 30% spadki można nadal uznawać za bardzo zdrową korektę, która może pozwolić na dalsze wzrosty, tym bardziej po tym, jak w wielu spółkach w końcu dostrzeżono potencjał. Sytuacja fundamentalna nie specjalnie się też zmieniła, jeżeli chodzi o ogólne otoczenie rynkowe. Niskie stopy procentowe pozostaną z nami na dłużej, co nadal powinno popychać ludzi do inwestowania w akcje, a właśnie rynek NewConnect daje bardzo atrakcyjne stopy zwrotu.
Okazja do kupna dobrych, przecenionych spółek

Trzeba jednak uczyć się na błędach, najlepiej cudzych i starać się nie kupować na górce. Jak mawia słynny inwestor Warren Buffet „Bądź chciwy, gdy inni się boją, bój się, gdy inni są chciwi”. 30% korekta może oznaczać więc, że nadchodzi czas, gdy ponownie warto się akcjami zainteresować, mimo że na rynku panuje atmosfera strachu i niepewności. Biorąc jednak naukę z tego co wydarzyło się na niektórych spółkach, których wyceny gwałtownie rosły na emocjach (np. wystarczyła informacja, że spółka zajmująca się czymś zupełnie innym, zacznie produkować maseczki do ochrony przed koronawirusem), warto postawić na przecenione spółki, które prezentują jednak jakieś fundamenty.

Dotąd dwa segmenty były motorem hossy na NewConnect. Mowa o grach komputerowych i branży środowiska czy OZE. Warto zdać sobie sprawę, że branża gier zyskała na pandemii, a kwestie środowiskowe, nawet rozgrzana branża fotowoltaiczna są nadal w początkowej fazie rozwoju. Podobnie jest z kwestią gospodarki odpadami, której problem dopiero co został w Polsce dostrzeżony. Jeżeli więc szukać ciekawych spółek z tych branż, wydaje się, że ciekawie mogą wyglądać np. Movie Games.

Spółka nazywana jest czasem małym PlayWay i posiada w akcjonariacie jednego z liderów branży. Na wykresie widać względny spokój co świadczy o tym, że jednak sporo osób chce trzymać te akcje.

Jeżeli szukamy czegoś mocniej przecenionego, być może warto spojrzeć na QubicGames, który potaniał o ponad 50% i obecnie zdaje się odbijać od czytelnego wsparcia. Tu fundamenty także pokazują wzrost przychodów i zysków. Spółka jest w rekordowym okresie i zapewne raporty za III kwartał lub za cały 2020 rok będą przez inwestorów wyczekiwane z dużymi nadziejami.
Liderem wspomnianej branży śmieciowej jest niewątpliwie Geotrans. Zmiany prawne w gospodarce odpadami sprawiły, że firma zyskała wielu klientów, co przekłada się na mocno rosnące wyniki. Problem ze śmieciami nie zniknął, a prawdę mówiąc jako kraj jesteśmy na samym początku drogi do uporządkowania tej kwestii. Na wykresie widać, że akcje Geotransu można teraz nabyć 40% taniej.

Oczywiście, ceny akcji nigdy nie są tak niskie, aby nie mogły jeszcze spaść. Wiele zależeć będzie od zachowania głównych indeksów w USA i globalnych nastrojów. Spadki o kilkadziesiąt procent warto jednak wykorzystywać, ale jeszcze bardziej warto to robić z głową i przygotowanym wcześniej planem. Nikt nie trafi ani w sam dołek spadków, a nie tez nie sprzeda akcji w samym szczycie, wyprzedzając o krok kolejną gwałtowną korektę.

Początkującym doradziłbym zainteresowanie się różnymi metodami budowy pozycji np. metodą Value Cost Averaging czyli w dużym skrócie budowanie swojej pozycji na raty. Zapewne część Czytelników może być zdumionych, że zachęca się do uśredniania strat, jednak po zapoznaniu się z tematem dowiemy się, że wspomniana metoda to starannie zaplanowana strategia, a nie bezmyślne powiększanie straty.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości