Alior Bank - Pierwszy Bank ECN, www.aliorbank.pl

no avatar
zzz

Alior Bank - Pierwszy Bank ECN, www.aliorbank.pl

czwartek 31 maja 2012, 19:32

Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

Infolinia Biura Maklerskiego Alior Banku:
z telefonów stacjonarnych i komórkowych
19 503
(12) 370 74 00

Adres korespondencyjny:
Alior Bank SA
ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa

Z tego miejsca chciałbym podziękować zespołowi Alior Banku, który przyczynił się do uruchomienia usługi. Dzięki ich niesamowitemu zaangażowaniu oraz tytanicznej wręcz pracy jaką wykonali w przeciągu roku, będziemy mieli dostęp do usług brokerskich o jakości jakiej życzyłby sobie każdy inwestor.

Pozdrawiam
Karol Marchewka


Alior Trader FAQ

Pytania ogólne dotyczące usługi Alior Trader.

Pyt.: Gdzie znajdę informacje na temat Alior Tradera?

Oficjalne strony Alior Tradera dostępne są pod adresami:
http://trader.aliorbank.pl/
http://www.aliorbank.pl/pl/biuro_makler ... ior_trader

Pyt.: Jak otworzyć rachunek demonstracyjny?

Należy wypełnić formularz znajdujący się pod adresem:
https://form.aliorbank.pl/fk_trader/aliorSave.htm

Po wypełnieniu formularza otrzymasz maila z informacjami na temat Alior Tradera oraz login i hasło do konta demonstracyjnego.

Pyt.: Czy rachunek demonstracyjny ma ograniczenia czasowe?

Tak. Rachnek demonstracyjny posiada 30 dniowe ograniczenie czasowe. Po tym okresie należy założyć nowy rachnek demonstracyjny.

Pyt.: Czy osoba niepełnoletnia może założyc rachunek rzeczywisty Alior Trader?

Nie. Musisz mieć ukończone 18 lat aby otworzyć rachunek rzeczywisty Alior Trader.

Pyt.: Czy jest udostępnione wsparcie telefoniczne dla usługi AliorTrader?

Tak. Dla Klientów rachunków RZECZYWISTYCH udostępniono obsługę transakcyjną (19 503 opcja 2.1) oraz wsparcie techniczne (19 503 opcja 2.2). Dla Klientów rachunków DEMO zostało udostępnione wsparcie techniczne w zakresie obsługi platformy (19 503 opcja 2.1).

Pyt.: Jak otworzyć rachnek rzeczywisty?

Aby otworzyć rachunek rzeczywisty należy wykonać następujące czynności:
- udajć się do jednego z oddziałów Alior Banku w celu podpisania umowy,
- w oddziale otrzymasz wszelkie niezbędne dokumenty oraz login do aplikacji (Numer CIF klienta),
- zainstaluj na swoim komputerze aplikację do kont rzeczywistych Alior Trader. Aplikacja do kont rzeczywistych dostępna jest pod tym adresem: https://aliortrader.pl/install/Alior%20Trader.msi
- przy pierwszym logowaniu do platformy wprowadź swój login oraz hasło, które otrzymasz sms'em na swój numer telefonu,
- zmień hasło użytkownika na swoje, indywidualnie wybrane oraz potwierdź logowanie sms'em autoryzacyjnym.

Pyt.: Czy wymagane jest otwarcie rachunku ROR lub brokerskiego w Alior Banku, do otwarcia usługi Alior Trader?

Nie. Alior Trader jest odrębnym produktem, a do jego otwarcia nie jest wymagane posiadanie innych produktów w Alior Banku.

Pyt.: W jakich walutach mogę otworzyć rachunek Alior Trader?

Rachunek Alior Trader może być prowadzony w jednej z trzech walut: PLN, EUR, USD.

Pyt.: Ile mogę mieć otwartych rachunków Alior Trader?

Możesz otworzyć maksymalnie 3 rachunki, po jednym w każdej z dostępnych walut.

Pyt.: Jakie są wymagania dotyczące minimalnego depozytu?

Nie ma wymagań odnośnie wielkości minimalnego depozytu w Alior Traderze. Inwestor powinien posiadać depozyt o takiej wielkości, która pozwoli na otwarcie pozycji.

Pyt.: W jaki sposób mogę dokonać zasilenia rachunku Alior Trader?

Wpłaty na rachunek Alior Trader można dokonać poprzez:
- wpłatę gotówkową w dowolnym oddziale Alior Banku,
- przelew na rachunek w dowolnym Oddziałach Alior Banku,
- za pośrednictwem infolinii Banku pod numerem 19 502,
- za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej.

Zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe na rachunku Alior Trader są przetwarzane w czasie rzeczywistym.

Aby dokonać przelewu z obcego Banku na rachunek Alior Trader, zlecając przelew należy posłużyć się wyłącznie Indywidualnym Rachunkiem do Wpłat (numer rachunku Alior Trader prezentowany w postaci NRB). Przelewy z obcych banków są księgowane na rachunku Alior Trader bezpośrednio po przetworzeniu sesji ELIXIR w Alior Banku

Pyt.: W jaki sposób mogę dokonać wypłaty środków z rachunku Alior Trader?

Wypłaty z rachunku Alior Trader można dokonać poprzez:
- wypłatę gotówkową w dowolnym oddziale Alior Banku,
- przelew na rachunek w dowolnym Oddziałach Alior Banku,
- za pośrednictwem infolinii Banku pod numerem 19 503,
- za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej. Zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe na rachunku Alior Trader są przetwarzane w czasie rzeczywistym.

Aby dokonać przelewu na rachunek obcego Banku z rachunku Alior Trader, należy złożyć taką dyspozycję za pomocą Contact Center, w Oddziałe banku lub za pomocą bankowości elektronicznej. Przelewy do obcych banków są wysyłane zgodznie z sesjami ELIXIR w Alior Banku.

Pyt.: Jakie prowizje pobiera Alior Trader przy otwarciu pozycji?

Przez pierwsze 2 miesiące od podpisania umowy rachunku rzeczywistego Alior Trader obowiązuje promocyjna stawka prowizji: 0,50 USD za każde 10 000 USD wartości transakcji.

Po okresie promocyjnym obowiązywać będzie tabela opłat i prowizji dostępna pod poniższym linkiem:
http://www.aliorbank.pl/resources/res/r ... ji_OTC.pdf

Pyt.: Gdzie znajdę informacje na temat specyfikacji instrumentów dostępnych na platformie Alior Trader?

Specyfikacja instrumentów dostępnych na platformie Alior Trader dostępna jest pod adresem: http://www.aliorbank.pl/resources/res/r ... mentow.pdf

Pyt.: Jakie są spready na platformie Alior Trader?

Spready są zmienne (rynkowe), już od 0 pips. Zdarzają się także spready ujemne.

Pyt.: Jaką dźwignię oferuje Alior Trader?

W Alior Trader dostępna jest dźwignia 1:100.

Pyt.: Jaka jest minimalna wielkość pozycji jaką mogę otworzyć w platformie Alior Trader na rynku Forex?

Minimalna wielkość pozycji w Alior Trader dostępna na rynku Forex to 0.1 lota (10.000 jednostek).

Pyt.: Czy jest jakieś ograniczenie dotyczące maksymalnej wielkości pozycji jaką mogę otworzyć w Alior Traderze?

Nie. Model ECN zastosowany w Alior Traderze zapewnia dużą płynność. Alior Bank ma podpisane umowy z 16 dostawcami płynności, wśród których są największe banki z TOP 10 pod względem udziału w obrotach na rynku Forex, których łączny udział na tym rynku w 2010 r. przekroczył 80% - wg FX Money Poll 2010.

Pyt.: Kto jest dostawcą kwotowań dla instrumentów CFD?

GFT Markets.

Pyt.: Czy tzw. skalping jest dozwolony na platformie Alior Trader?

Tak. Alior Trader jest oparty na modelu ECN, dlatego też nie ma ograniczeń w stosunku do rodzajów strategii stosowanych przez inwestorów.

Pyt.: Jak działa mechanizm Stop Out ?

Najpierw anulowane są zlecenia bieżące, a następnie zamykane są pozycje wg metodologii FIFO

Pyt.: Czy będzie wystawiany PIT-8C w związku z inwestycjami na rynku OTC?

Tak. PIT-8C będzie wystawiany dla wszystkich osób, które dokonały transakcji za pośrednictwem usługi Alior Trader.

Pyt.: Kto jest dostawcą platformy Alior Trader?

Platforma jest specjalnie przygotowaną wersją programu ProTrader, dostarczaną przez firmę PFSoft.


Pytania techniczne dotyczące platformy Alior Trader.

Pyt.: Jakie są wymagania sprzętowe Alior Tradera?

Przed instalacją platformy Alior Trader należy pobrać i zainstalować .NET Framework3.5.
Do poprawnego działania platformy AliorTrader wymagane są:
- procesor 1,5 Ghz lub wyższy,
- minimum 512 MB RAM (większa ilość pamięci RAM jest rekomendowana przy dokonywaniu analizy technicznej),
- 40 MB wolnej przestrzeni dyskowej,
- minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 (rekomendowana wyższa),
- system operacyjny: Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server, Windows Vista, Windows 7, Windows 2008 R1 lub R2

Pyt.: Gdzie znajdę podręcznik do Alior Tradera?

Podręcznik użytkownika podzielony jest na części i dostępny jest pod poniższymi adresami:
http://www.aliorbank.pl/resources/res/r ... trader.pdf
http://www.aliorbank.pl/resources/res/r ... r_demo.pdf
http://www.aliorbank.pl/resources/res/r ... a_at_I.pdf
http://www.aliorbank.pl/resources/res/r ... _at_II.pdf
http://www.aliorbank.pl/resources/res/r ... at_III.pdf

Użytkownik może także skorzystać z podręcznika dostępnego w Alior Traderze. W tym celu należy uruchomić Niezbędnik dostępny w menu Pomoc.

Pyt.: Jak przesunąć wykres w lewą stronę?

Kliknij prawym przyciskiem myszy na wykresie. Następnie w menu podręcznym wybierz Widok-->Przesuń wykres. Pojawi się okno „Przesunięcie”, w którym wpisujesz liczbę słupków o jakie ma zostać przesunięty wykres w prawą stronę.

Pyt.: W jaki sposób moge usunąć zaokrąglenia świec widocznych na wykresie?

W menu platformy Alior Trader wybierz Środowisko-->Ustawienia. Pojawi się okno „Ustawienia”, w którym wybierz grupę parametrów Panele. W grupie Panele należy odznaczyć opcję Użyj gradientu kolorów dla świecy.

Pyt.: Czy mogę używać wskaźników napisanych w języku MQL4?

Tak. W poniższym linku znajduje się post z opisem jak używać w Alior Traderze wskaźników napisanych w MQL4. Zalecam jednak dokładne zapoznanie się z treścią tego postu, ponieważ jest to nieoficjalny opis.
http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... &start=320

Pyt.: Czy mogę używać EA (automatyczne strategie) w Alior Traderze?

Nie. Na chwilę obecną moduł dotyczący autotradingu oraz PTL Buildera jest wyłączony w Alior Traderze, ponieważ wymaga dopracowania i przetestowania. Prace w tym kierunku już się rozpoczęły, jednakże potrwa to kilka miesięcy zanim wszystko zostanie porządnie przetestowane. Użytkownicy zostaną poinformowani jak tylko moduł ten zostnie włączony w Alior Traderze.

Pyt.: Czym wyróżnia się platforma Alior Trader?

1. Możliwość używania praktycznie wszystkich typów wykresów:
- wykres świecowy,
- wykres słupkowy,
- wykres warstwowy,
- wykres liniowy,
- wykres kropkowy,
- wykres kropkowo-liniowy,
- wykres typu Forest,
- wykres typu Line Break,
- wykres typu Renko,
- wykres typu Range Bars.
- wykres typu Kagi,
- wykres typu Point & Figure,
2. Możliwość ustawiania dla wykresów własnych niestandardowych przedziałów czasowych (np. tickowy, sekundowy, 7 minutowy, 2 godzinny, 11 godzinny, 3 dniowy itp.),
3. Możliwość nakładania na siebie wykresów różnych instrumentów,
4. Różne typy zleceń:
- zlecenia typu market,
- zlecenia typu limit,
- zlecenia typu stop,
- zlecenia typu OCO,
5. Możliwość składania i modyfikacji zleceń z wykresu.
7. TrailingStop po stronie serwera.
8. Dostęp do Level II,
9. Narzędzie Matrix,
10. Pełen wachlarz narzędzi używanych w analizie technicznej,
11. 40 wbudowanych wskaźników,
12. Narzędzie do ustawiania Alarmów.
13. Visual Advisor – narzędzie wspomagające półautomatyczne zawieranie transakcji. Dzięki Visual Advisor inwestor nie musi już przesiadywać godzinami przed wykresem. Za pomocą tego narzędzia można "wizualnie zaprogramować" jakie działania ma podjąć platforma AliorTrader w zależności od sytuacji rynkowej.

no avatar
zzz

Re: Platforma Alior Banku-Pierwszy Bank ECN

czwartek 31 maja 2012, 19:36

Umieściłem to dlatego że dzisiaj dostałem maila następujące treści...

Nowa wersja aplikacji Alior Trader DEMO

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie zostanie udostępniona nowa wersja aplikacji Alior Trader DEMO. Wersja 2.0. będzie zawierała między innymi:

Możliwość przeglądania wykresów w postaci pełnoekranowej
Wzbogacone funkcjonalności wykresów
Kalkulator wielkości pozycji względem akceptowanego ryzyka na kapitale
Eksport raportów dotyczących aktywności na platformie transakcyjnej do PDF
Ticker – dzięki temu narzędziu możesz śledzić kwotowania, korzystając z innych aplikacji

Ponadto nowa wersja aplikacji umożliwi szybsze działanie platformy transakcyjnej, łatwiejszą konfigurację platformy dla własnych potrzeb oraz wiele innych. ///

Czekałem tą wersję nr. dwa,podobno poprawiono niedoróbki.
Mam propozycję,jeżeli udostępnią demo w wersji 2 to testujmy to ostro zobaczymy co z tego wyjdzie, w końcu Alior Bank to jedyny bank w Polsce i dla naszego interesu jest abyśmy wiedzieli co to jest WARTE..!

Pozdrawiam.

no avatar
zzz

Re: Platforma Alior Banku-Pierwszy Bank ECN

czwartek 31 maja 2012, 20:06

Druga NAJWAŻNIEJSZA INFORMACJA !!! z tym związana,dostałem informację od wujka że jeden z największych banków świata pracuje nad tym aby w Pro Traderze umożliwić dostęp do CME...http://www.cmegroup.com/trading/fx/fxfu ... lents.html

No... to byłoby to o co mi całe życie chodzi.....

Pozdrawiam.

no avatar
zzz

Re: Platforma Alior Banku-Pierwszy Bank ECN

czwartek 31 maja 2012, 21:31

PS. dostałem ostre zjeb..y od wujka...
Ta ostatnia informacja jest tylko do prywatnej wiadomości forumowiczów...

Pozdrawiam.

Awatar użytkownika
wojtek_ea
Maniak Forex
Posty: 1119
Rejestracja: sobota 10 mar 2012, 17:45
Lat na Forex: 7
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
Lokalizacja: PL/UK
Kontakt:

Re: Platforma Alior Banku-Pierwszy Bank ECN

piątek 01 cze 2012, 05:12

A ja wiem, że w ciągu 1 miesiąca rozpocznie oficjalnie działanie drugi polski Broker ECN - jeśli tak można powiedzieć.

Najlepsze jest to, że będzie to White Label Dukascopy z JForex w polskiej wersji z własnym brandem.

Będzie ciekawie, bo pod kontem jakości technicznej oraz płynności finansowej Dukascopy jest w przodzie przed większością innych ofert.

Pozdrawiam
Największe ograniczenie zysków Tradera tkwi w jego umyśle.

no avatar
zzz

Re: Platforma Alior Banku-Pierwszy Bank ECN

piątek 01 cze 2012, 07:41

wojtek_ea pisze:A ja wiem, że w ciągu 1 miesiąca rozpocznie oficjalnie działanie drugi polski Broker ECN

Pozdrawiam
Super,o to Wojtek chodzi aby były przynajmniej z trzy banki ECN w Polsce.
Odnośnie mojego poprzedniego postu...,jeżeli poza ECN zaproponują dodatkowo CME to byłoby moje marzenie życia......

Pozdrawiam.

PS ,myślę że kiedyś się tego doczekam.....

no avatar
zzz

Re: Platforma Alior Banku-Pierwszy Bank ECN

sobota 02 cze 2012, 10:33

Dostałem informację że dzisiaj od 13 będzie dostępna wersja Alior Trader 2.
Proponuję na tym się skoncentrować i testować, ponieważ mój drugi faworyt ..../AMP Futures PL rachunki otwiera od 75 000 zielonych///
To na razie tyle POWAŻNEJ alternatyw w Polsce....

Pozdrawiam.

no avatar
zzz

Re: Platforma Alior Banku-Pierwszy Bank ECN

poniedziałek 04 cze 2012, 19:15

Zainstalowałem sobie 2...
Moje odczucie jest takie że chodzi szybciej,lecz ciężko się przyzwyczaić.
Widać spred na zleceniu // na navigatorze piszą że nie widać.//
Reasumując jeżeli chodzi o same zlecenia to wydaje mi się że jest lepiej.
Trzeba mieć świadomość że to są dopiero TESTY i w przyszłości na pewno to dopracują....

Pozdrawiam.

no avatar
zzz

Re: Platforma Alior Banku-Pierwszy Bank ECN

poniedziałek 04 cze 2012, 19:59

Jeżeli chodzi o szybkość zleceń to jest rewelacja.
Jeżeli chodzi o świeczki na wykresie to niskie interwały OK,na dużych jakieś farmazony pokazuje.
Jeżeli chodzi o kolor platformy to na ciemnym jest ok.
Na błękitnym czasami przechodzi kolor w ostrą biel...

Pozdro.

no avatar
zzz

Re: Platforma Alior Banku-Pierwszy Bank ECN

poniedziałek 04 cze 2012, 20:12

Wie ktoś jak się modyfikuje wskażnik>?.
Np. klikam na RSI i chcę zmienić z 14 na 7 klikam na wszystkie sposoby i nic...

Pozdro.

no avatar
zzz

Re: Platforma Alior Banku-Pierwszy Bank ECN

poniedziałek 04 cze 2012, 21:01

Szybkość zleceń jest teraz kilka razy szybsza niż poprzednio, dla mnie to jest najważniejsze.
Nie zauważyłem na ten moment frezów deflatu.
Testujcie,zobaczymy ... może wreszcie po dwudziestu dwóch latach....// hehe///.

Pozdro.

no avatar
zzz

Re: Platforma Alior Banku-Pierwszy Bank ECN

środa 06 cze 2012, 19:07

Powiem tak...
PODSTAWOWA i FUNDAMENTALNA rola banków polega na dostępie inwestorom do rynków ECN,a jeszcze bardziej wymagającym inwestorom do rynków WALUTOWYCH REGULOWANYCH CME ..http://www.cmegroup.com/trading/fx/fxfu ... lents.html
Alior Bank // na ten moment jako jedyny bank w Polsce próbuje to robić,,//
Jeżeli chodzi o Alior trader 2 na ten moment // konto DEMO 2// mogę powiedzieć że jest ewidentny postęp...
W Aliorze zdecydowanie polepszyła się szybkość zleceń..// a to jest najważniejsze//
Jest parę drobnych niedoróbek które trzeba poprawić.

Pozdrawiam.

PS. BARDZO WIELKI SZACUM dla Alior Banku za ten trud.

no avatar
zzz

Re: Platforma Alior Banku-Pierwszy Bank ECN

czwartek 07 cze 2012, 08:56

Jest jeden mankament.
Czasami zdarza się że jak składa się zlecenia z klawiatury to je zamraża,nie można ich złożyć.Trzeba w takiej sytuacji zrobić taki trik,składamy zlecenie normalne,póżniej je anulować i następnie z klawiatury będzie już chodzić....

Pozdrawiam.

no avatar
zzz

Re: Platforma Alior Banku-Pierwszy Bank ECN

czwartek 14 cze 2012, 09:45

Obserwujcie tą platformę na szybkich ruchach...
Niby to na razie demo...
Zauważyłem że przy silnym ruch czasami występuje komunikat /// brak danych,wprowadż inne parametry///i trzeba powtarzać zlecenie.
Jeżeli DEMO chodzi tak samo jak real/// A TO MUSIMY KONIECZNIE SPRAWDZIĆ, piszę o rynku E/$/// to i tak jest pozytyw w stosunku do innych brokerów ECN-STP ponieważ w ciągu pół sekundy można złożyć zlecenie,podczas gdy u innych brokerów blokowali platformę nawet na kilka-kilkanaście sekund,a Aliorze na DEMO trwa to 0.5 -1 sekundy.
PROSZĘ na to ZWRÓCIĆ UWAGĘ..!


Pozdrawiam.

PS. ja Aliora z klawiatury BOMBARDUJE BARDZO OSTRO...zleceniami na skalpingu // czyli kilkakrotnie szybciej i więcej zleceń niż w tym samym czasie brokerów i banków ECN-STP//,a mimo tego jest 100 !!! razy lepiej w Alior Banku w tak ekstremalnych sytuacjach niż u innych ...,na razie to jest DEMO.
Jeżeli w realu będzie to samo,to będzie to o co mi chodziło......
Moje obserwacje na DEMO pokazują że ten Bank NIE ...!!!!!! gra przeciwko swoim klientom .
Jeżeli tak jest w REALU ... to WRESZCIE !!! mamy w końcu po dwudziestu dwu latach transformacji...w Polsce, mamy w końcu JEDEN... NORMALNY Bank .
Dobre i to....

no avatar
zzz

Re: Platforma Alior Banku-Pierwszy Bank ECN

czwartek 14 cze 2012, 21:19

Na navigatorze zarzucają Alior Bankowi że nie udostępnia automatycznego handlu....
To będzie ,prędzej czy póżniej.
Szkoda że Koledzy z navigatora ...,nie doceniają co Alior Bank robi w tym kierunku...
SPRAWA NAJWAŻNIEJSZA aby Alior Bank w DEMO pracował jak w REALU...!!!
Jeżeli to będzie ... to będzie krok milowy w budowaniu bankowości u nas w Polsce....

Pozdrawiam.

no avatar
zzz

Re: Platforma Alior Banku-Pierwszy Bank ECN

piątek 15 cze 2012, 16:46

Testuję ten bank tak ostro że klawiaturę zajechałem.../ musiałem wymienić..//
Zauważyłem że przy bardzo silnym ruch UŁAMKI SEKUND chodzi wolniej.
Też macie takie odczucie?.
Jednak i tak to jest REWELACJA .
Jeżeli będzie to w REALU to wreszcie mamy JEDEN bank w Polsce.....

Pozdrawiam.

no avatar
zzz

Re: Platforma Alior Banku-Pierwszy Bank ECN

piątek 15 cze 2012, 16:58

PS poprawka z mojej strony,te ułamki sekund zauważyłem TYLKO przy zamykaniu zleceń grupowo // co jest naturalne//
Jeżeli NIE zamykam grupowo tylko pojedynczo tych te ułamki sekund opóźnienia nie występują....


Pozdrawiam.

no avatar
zzz

Re: Alior Bank - Pierwszy Bank ECN

poniedziałek 18 cze 2012, 16:19

Zniknęły mi wskażniki trendu kierunkowego DMI,są puste.
Jeżeli ktoś z tym będzie miał problem,trzeba wprowadzić w takiej sytuacji nowe wskażniki i po wgraniu nowych wskażników jest OK.
Generalnie nowa platforma jeżeli chodzi o szybkość ZDECYDOWANIE na PLUS...


Pozdrawiam.

Awatar użytkownika
wojtek_ea
Maniak Forex
Posty: 1119
Rejestracja: sobota 10 mar 2012, 17:45
Lat na Forex: 7
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
Lokalizacja: PL/UK
Kontakt:

Re: Alior Bank - Pierwszy Bank ECN

środa 27 cze 2012, 13:06

Inne forum - czyli Nawigator

Logowanie do Aliora - może to wina łączy użytkowników ?

http://www.forex-nawigator.biz/dyskusje ... %29#482514

To nie pojedyńcze opinie, a od wielu użytkowników i w całym wątku od wielu miesięcy.

Może ZZZ powiesz jak to u Ciebie wygląda na koncie real ? , czy też masz takie problemy ?
Największe ograniczenie zysków Tradera tkwi w jego umyśle.

no avatar
zzz

Re: Alior Bank - Pierwszy Bank ECN

środa 27 cze 2012, 14:50

Wiesz ja to jestem najmniej wiedzący.
Mój styl jest manualny więc pozycje zajmuje bardzo rzadko,w oparciu o analizę AT oraz AF ,dlatego pytam inwestorów co ostro inwestują u brokerów ,ponieważ ja niestety przy moim stylu inwestowania nie jestem żadnym autorytetem aby się wypowiadać..
Generalnie odczucia na plus,przede wszystkim SZYBKOŚĆ !, na stabilnym łączu tych rozłączeń nie jest dużo.
Na demo jechałem ostro że aż klawiaturę zajechałem.
Na chwilę obecną przenoszę konto gdzie indziej.
Dla mnie problemem jest to że zamykają pozycje na rachunku przy stracie TYLKO 10% depozytu,rozumiem że to jet bank jednak mnie to BARDZO krępuje.
Cieszę się jednak że mamy taki bank ponieważ zawsze jest gdzie wrócić,to raz,dwa następne banki będą MUSIAŁY iść jego śladem ponieważ stracą rację bytu co mnie niezmiernie cieszy....
Dla instytucji czy dużych przedsiębiorstw jest to na pewno pierwsza ciekawa oferta bankowa w Polsce.

Pozdrawiam.

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości