GPW - przegląd, aktualności

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Portal Comparic
Pasjonat Forex
Posty: 732
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

GPW - przegląd, aktualności

czwartek 04 paź 2018, 07:57

Przegląd informacji z GPW – split akcji AmRest, nowe strategie Banku Pocztowego, niższe przychody WOJAS
Witamy serdecznie w pierwszym artykule z nowej serii. Będziemy w nich przedstawiać najważniejsze informacje dotyczące polskich spółek giełdowych. Skupimy się na wiadomościach, które pojawiły się już po sesji z dnia poprzedniego. Dajcie znać w komentarzach, czy taka forma się podoba i co sądzicie o tym cyklu. Jesteśmy ciekawi Waszej opinii!

AmRest – split akcji

AmRest poinformował wczoraj o dokonanym splicie akcji zgodnie z zapowiedziami z raportów opublikowanych 21 września oraz 28 września tego roku. Wartość nominalna akcji zmniejszyła się dziesięciokrotnie. W rezultacie liczba akcji znajdująca się w obiegu wzrosła do 212 138 930.

W okresie od 4 do 8 października notowania będą zawieszone, wszelkie nieotwarte pozycje zostały anulowane. Podczas tego okresu spółka zgłosi aplikację do KDPW o rejestrację akcji pod nowym kodem ISIN.

Przy okazji splitu warto uważać na wykresy spółki na niektórych platformach. TradingView bierze podział akcji pod uwagę, ale Google już nie, przez co na wykresie wydaje się, że zanurkowały drastycznie.

wykresy: https://comparic.pl/przeglad-informacji ... ody-wojas/


[highlight=]Bank Pocztowy ze strategią na 2018-2022
[/highlight]
Zarząd Banku Pocztowego przyjął nową strategię na lata 2018-2022. Poprzednia pochodziła z czerwca 2017 roku (2017-2021). Do aktualizacji spółkę skłoniła zmiana warunków rynkowych, w szczególności w zakresie wydłużenia oczekiwanego horyzontu stałych stóp procentowych oraz obniżenia oprocentowania rezerwy obowiązkowej.

Zmieniła się również Strategia Grupy Poczty Polskiej, w której podniesiono rangę usług finansowych, stały się jedną z trzech osi strategicznego wzrostu Poczty Polskiej. Bank Pocztowy musi również opracować w tym roku plan dojścia do spełnienia wymogów MREL.

W Strategii znalazły się też zapisy o rozszerzeniu oferty produktów i usług oraz aktywnym udziale w programach rządowych oraz cyfryzacji państwa.
Wrześniowe przychody WOJAS

WOJAS poinformował, że wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła we wrześniu 21 756 tys. zł, co oznacza spadek o 5,5% w stosunku do września 2017 roku. W okresie styczeń-wrzesień 2018 skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 159 773 tys. PLN, o 1,3% mniej niż w tym samym okresie rok temu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej we wrześniu 2018 roku wyniosły 14 395 tys. PLN i były niższe o 13,8 % od przychodów osiągniętych we wrześniu 2017 roku. W okresie styczeń – wrzesień 2018 wyniosły one 130 318 tys. zł i były niższe o 4,3 % od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Pasjonat Forex
Posty: 732
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Przegląd informacji z GPW – przejęcie Bytom przez Vistulę, chętni na zakup aktywów GetBack, Getin Noble Bank emituje kol

piątek 05 paź 2018, 09:08

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

GetBack otrzymał oferty nabycia aktywów

Do GetBack wpłynęły trzy oferty dotyczące nabycia portfeli wierzytelności lub innych aktywów. Spółka przystąpiła do ich przeglądu, kierując się potrzebą uzdrowienia sytuacji przedsiębiorstwa, istotnej jej poprawy oraz potrzebą ochrony wierzycieli i interesariuszy spółki i jej grupy kapitałowej.

Po wstępnym zapoznaniu się z ofertami oceniono, że wpisują się one w wyżej wymienione potrzeby. Rada Nadzorcza również przyjrzała się ofertom i wyraziła chęć do podjęcia negocjacji z oferentami. Zostaną one przedstawione Radzie Wierzycieli. Spółka chciałaby sprzedać wymienione aktywa do końca 2018 roku. Na razie Zarząd nie wybrał żadnej konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności co do tego, czy podejmie takową w przyszłości. Wszelkie informacje o procesie zostaną podane do wiadomości publicznej.

wykresy: https://comparic.pl/przeglad-informacji ... rie-akcji/

Vistula przejmuje Bytom

31 października w siedzibie spółki Bytom odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie połączenia Vistula Group S.A. i Bytom S.A. Plan połączenia został uzgodniony we wrześniu 2017 roku. Vistula przejmie w całości majątek Bytom. Jej kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 12 131 644 zł poprzez emisję 60 658 220 akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 20 groszy. Vistula podejmie działania mające na celu dopuszczenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na GPW.

Getin Noble Bank emituje akcji serii D

Getin Noble Bank uzyskał zgodę od Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych na wprowadzenie 36 630 037 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,73 zł każda. Zostaną one wprowadzone do obrotu 8 października pod kodem PLGETBK00012.

Ponadto spółka zawiadomiła, że 27 września Zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął uchwałę o zwolnieniu Banku z obowiązku utrzymywania 55% wymaganej rezerwy obowiązkowej. Będzie ono obowiązywać w roku kalendarzowym 2019.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Pasjonat Forex
Posty: 732
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

GPW: W październiku obrót na giełdzie spadł o 20% do 16,4 mld zł

wtorek 06 lis 2018, 11:35

GPW: W październiku obrót na giełdzie spadł o 20% do 16,4 mld zł

Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń1 na Głównym Rynku o 19,7% rdr do 16,4 mld zł w październiku 2018 r.
Wzrost łącznego wolumenu obrotu kontraktami terminowymi o 33,6% rdr do poziomu 712,6 tys. szt. w październiku 2018 r.
Wzrost łącznej wartości obrotu akcjami na rynku NewConnect o 208,7% rdr do poziomu 294,6 mln zł
Wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 24,9% rdr do 94,8 mln zł
Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 122,3 % do poziomu 29,3 TWh w październiku 2018 r.
Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym r. o 35,0% rdr do 21,2 TWh w październiku 2018 r.
Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia2 na rynku spot o 15,2% do 4,0 TWh w październiku 2018 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 16,5 mld zł w październiku 2018 r., czyli o 22,6% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w październiku 2018 r. o 19,7% rdr, do poziomu 16,4 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w październiku 2018 r. 711,7 mln zł, o 23,2% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec października 2018 r. wyniosła

55312.71 pkt i była o 14,7% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w październiku 2018 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 208,7% rdr do poziomu 294,6 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w październiku wzrosła o 221,7% rdr i wyniosła 293,2 mln zł.

tabele, zestawienia i więcej : https://comparic.pl/gpw-w-pazdzierniku- ... 64-mld-zl/
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Pasjonat Forex
Posty: 732
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Poranny przegląd GPW – Idea Bank, Altus, Orzeł Biały

czwartek 08 lis 2018, 08:39

Poranny przegląd rynków – Idea Bank, Altus, Orzeł Biały

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Rezygnacja prezesa zarządu Idea Bank

7 listopada Tobiasz Bury złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Idea Bank ze skutkiem natychmiastowym. Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Jerzego Marka Pruskiego. Będzie pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Spółki. Pruski ma doświadczenie w bankowości liczące blisko 30 lat, doradzał również Prezydentowi RP i był członkiem KNF.

wykres, tabela: https://comparic.pl/poranny-przeglad-ry ... zel-bialy/

Wartość aktywów pod zarządzaniem Altus TFI

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus TFI na koniec października 2018 z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 7 023 268 480,74 zł.

Na powyższą sumę aktywów składały się:

219 801 986,16 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego,
1 771 459 372,77 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
1 616 299 490,82 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
3 415 707 630,99 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa).

Jednocześnie Spółka informuje, że poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 118 374 691,82 zł.

Orzeł Biały publikuje raport kwartalny

Tuż po północy 8 listopada Orzeł Biały opublikował formularz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego. Poniżej znajdują się najistotniejsze wyniki:
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Pasjonat Forex
Posty: 732
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

Poranny przegląd GPW – PGE, Unimot, Orzeł Biały

środa 14 lis 2018, 05:00

Poranny przegląd GPW – PGE, Unimot, Orzeł Biały

https://comparic.pl/poranny-przeglad-gp ... zel-bialy/
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Pasjonat Forex
Posty: 732
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

GPW wchodzi w blockchain: stworzy platformę stokenizowanych aktywów

czwartek 13 gru 2018, 10:08

GPW wchodzi w blockchain: stworzy platformę stokenizowanych aktywów

Jak poinformował prezes GPW, Marek Dietl, trwają prace nad utworzeniem platformy dla stokenizowanych aktywów opartych o technologię Blockchain. Projekt, którego bazą ma być technologia rozproszonych rejestrów został rozpoczęty przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach inicjatywy strategicznej „Private Market”.

https://comparic.pl/gpw-wchodzi-w-block ... h-aktywow/

Nowa technologia usprawni polską giełdę?

W ocenie prezesa GPW, polska giełda chce wykorzystać potencjał technologii Blockchain w celu m.in. zwiększenia przejrzystości w zakresie emisji prywatnych czy usprawnienia dostępu do informacji dla obrotu wtórnego i post-trade.

– Blockchain chcemy wykorzystać m.in. w ramach zdefiniowanej inicjatywy strategicznej Private Market, czyli rynku prywatnego z możliwością emitowania stokenizowanych instrumentów finansowych – oznajmił Marek Dietl podczas podpisywania umowy współpracy w zakresie Blockchain z Ministerstwem Cyfryzacji.

– Do tego Blockchain wydaje się idealny. W post-trade technologia ma usprawniać pracę przez np. zdalne głosowanie (technologia evoting opracowana przez KDPW). Wraz z rozwojem Blockchain możemy wchodzić w takie obszary, jak np. obrót instrumentów dłużnych, może z czasem surowców z fizyczną dostawą – dodał.
Prezes GPW zauważa, że nowa technologia zmniejszy uciążliwość raportowania spółek i usprawni „kwestię trwałego nośnika”. W jego ocenie przyszły rok przyniesie wiele nowych rozwiązań . W planach jest współpraca z partnerami technologicznymi oraz budowa ekspertyzy w celu rozprzestrzenienia Blockchaina na inne obszary poza giełdowe.– Ministerstwo dostrzegło zastosowania Blockchain w administracji i będziemy pracować nad przeniesieniem naszych doświadczeń w tym zakresie (np. w evoting na Blockchain). Z resortem chcemy, aby rozwiązania dla inwestorów znalazły zastosowanie w administracji w celu zwiększenia jej efektywności w zakresie chociażby zgód, upoważnień, historii właścicielskiej – podsumował prezes Marek Dietl.
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

Awatar użytkownika
Portal Comparic
Pasjonat Forex
Posty: 732
Rejestracja: środa 30 maja 2018, 09:51

WIG20 w formacji trójkąta. Czy to okazja do longów?

wtorek 08 sty 2019, 09:49

Tak jak rok 2017 na polskiej giełdzie można uznać za czas byków, tak minione dwanaście miesięcy mocno rozczarowało wszystkich liczących na kontynuację wzrostów. Indeks WIG20 stracił niemal 7,6%, szeroki rynek jeszcze więcej – bo aż 9,5%. Jednak patrząc na polski parkiet jako całość można dojść do wniosku, że jest całkiem dobrze. Ale czy na pewno?

Początek roku nastraja do szerszego spojrzenia na wykres i tak, w ujęciu tygodniowym na WIG wciąż jesteśmy sporo wyżej niż byliśmy w trakcie najgorszego kryzysu ostatnich lat. Od lutego 2009 roku polska giełda zyskała niemal 188%.

Oczywiście, na tle indeksów amerykańskich nadal wypadamy blado – dla porównania S&P500 nawet po zeszłorocznej przecenie zyskuje ponad 213% w tym samym okresie – jednak biorąc pod uwagę zyski spółek, które w trakcie tej dekady również rosły okazuje się, że zmieniło się tak naprawdę niewiele. Chyba najpopularniejszy wskaźnik giełdowy, czyli cena do zysku dla polskich spółek wynosi średnio 9,9. Z punktu widzenia inwestora długoterminowego GPW jest wyjątkowo atrakcyjną okazją inwestycyjną.


wykresy: https://comparic.pl/wig20-w-formacji-tr ... do-longow/

Pesymizm wśród inwestorów okazją do zakupów?

Próbując przełożyć powyższy wstęp na ogólny sentyment inwestorów można posłużyć się wynikami Indeksu Nastrojów Inwestorów publikowanymi cyklicznie przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Najnowsze wyliczenia INI wskazują na silny pesymizm panujący wśród głosujących:

Mamy więc do czynienia z wyjątkowo atrakcyjną wyceną fundamentalną polskiego parkietu i silnym pesymizmem inwestorów detalicznych. Czy potrzeba bardziej byczego sygnału do wejścia w długie pozycje?
WIG20 w formacji trójkąta

Sytuacja komplikuje się gdy skupimy swoją uwagę na indeksie dwudziestu największych spółek polskiego parkietu. Ciężko tu mówić o długoterminowym trendzie wzrostowym, bowiem szczyty z kwietnia 2011 roku wciąż nie zostały pokonane.
I choć w długim terminie mogą nas czekać wzrosty, tak na odpowiedni moment do wejścia w longi trzeba jeszcze poczekać. Aktualnie, WIG20 znajduje się pomiędzy dwoma średnimi długoterminowymi – 50 SMA (kolor zielony) oraz 100 SMA (kolor czerwony). Od czasu gdy w październiku 2018 roku wycena indeksu spadła poniżej poziomu czerwonej średniej, nie zdołaliśmy jej na stałe pokonać na wykresie tygodniowym. Można więc i teraz oczekiwać pewnej reakcji na opór:
Spoglądając na wykres dzienny można dostrzec, jak WIG20 rozwija formację trójkąta w krótkoterminowym trendzie wzrostowym rozpoczętym dnem z 26 października na poziomie 2082.77 i zakończonym 5 grudnia na poziomie 2354.54. Wydźwięk takiej formacji w trendzie wzrostowym uznawany jest za byczy.

wykresy ,tabele: https://comparic.pl/wig20-w-formacji-tr ... do-longow/

Byczy trójkąt od dołu wspierany jest przez zbieg trzech średnich długoterminowych. 50 SMA (kolor zielony), 100 SMA (kolor czerwony) oraz 200 SMA (kolor niebieski) stanowią dodatkowe wsparcie dla ceny, która może raz jeszcze przetestować dno formacji w rejonie 2240 punktów.
Strategia: długie pozycje

Ze względu na fakt, że wycena indeksu nadal pozostaje w formacji trójkąta inwestorzy o wysokiej awersji do ryzyka powinni zaczekać na wybicie w którąkolwiek ze stron. Wybicie dołem negowałoby założenia byczego scenariusza. Po wybiciu górą, ostrożni mogą zaczekać na przynajmniej trzyprocentowe wzrosty aby w ten sposób uniknąć pułapki byka. Następnie powinni zaczekać na retest górnego ograniczenia trójkąta w celu potwierdzenia całej formacji.

Inwestorzy o neutralnym podejściu do ryzyka powinni zaczekać na wybicie formacji trójkąta i przynajmniej dwuprocentowe wzrosty w celu uniknięcia pułapki byka. Następnie mogą oni wejść w długie pozycje, lub zaczekać na retest pokonanego trójkąta w celu zwiększenia relacji zysku do ryzyka.

Inwestorzy o podejściu agresywnym mogą spróbować wejść w krótkie pozycje w ramach obowiązującej konsolidacji w formie trójkąta. Momentem wejścia w shorty powinien być test górnego ograniczenia formacji. Następnie, gdy cena będzie testować okolice dolnej części trójkąta i znajdujące się tam średnie powinni oni wejść w długie pozycje.

Wszystkie scenariusze można rozegrać wykorzystując certyfikaty Turbo ING. Obecnie notowany Turbo Long 2220,00 najlepiej będzie nadawał się do wykorzystania ewentualnych wzrostów na WIG20 z racji odległości bariery od poziomu ceny. Jednak w przypadku gdyby cena powróciła w rejon dolnego ograniczenia trójkąta warto rozważyć certyfikaty o niższym poziomie bariery (2190, 2160 lub 2140).
Masz jakiekolwiek pytania? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!
Portal Comparic.pl - codziennie budzimy rynki

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość