ENCYKLOPEDIA AT i inne linki warte odwiedzenia.

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
wojtek_ea
Maniak Forex
Posty: 1119
Rejestracja: sobota 10 mar 2012, 17:45
Lat na Forex: 7
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
Lokalizacja: PL/UK
Kontakt:

ENCYKLOPEDIA AT i inne linki warte odwiedzenia.

czwartek 08 mar 2012, 16:22

Lektura obowiązkowa: - http://www.wdsoftware.com/pl/encyklopedia-at/baza.html
Przegląd strategii - http://forex-strategies-revealed.com/intro
Inny zbiór strategii - http://www.forexstrategiesmentor.com/
Strategie AT na FF - http://www.forexfactory.com/forumdisplay.php?f=71

Zbiór informacji dla początkujących - http://forexland.pl/index.php

Dla lubiących morze i piaszczyste fale:
http://teoria-fal-elliotta.blogspot.com/

Dla marzycieli: http://www.bazywiedzy.com/procent-sklad ... ulator.php

Księgarnie Internetowe:
http://www.bibliotekainwestora.pl/ ...i... http://maklerska.pl/ ...i... http://www.wydawnictwolinia.pl/ ...i... http://www.traderslibrary.com/ ...i... https://www.traderspress.com/ ...i... http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id ... uery=forex

Ładnie zebrane podstawy wiedzy http://www.ttools.pl/edukacja/baza-wiedzy o forex.

Największa http://www.scribd.com/ tylko trzeba nauczyć się posługiwać wyszukiwarką w tym serwisie.
Największe ograniczenie zysków Tradera tkwi w jego umyśle.

Awatar użytkownika
wojtek_ea
Maniak Forex
Posty: 1119
Rejestracja: sobota 10 mar 2012, 17:45
Lat na Forex: 7
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
Lokalizacja: PL/UK
Kontakt:

Re: ENCYKLOPEDIA AT i inne linki warte odwiedzenia.

sobota 07 kwie 2012, 05:47

- A -
AFO - (Austrian Futures and Options Exchange) – Austriacka Giełda Kontraktów Futures i Opcji.
Ask – Cena po której waluta lub inny instrument finansowy jest oferowany.
At best – Instrukcja kupna lub sprzedaży po najlepszej do osiągnięcia cenie wydana dealerowi.
At or better – Polecenie wykonania zlecenia po określonej cenie lub lepiej

- B -
Base Rate (UK) – stopa bazowa – stopa po której Bank Anglii udziela kredytów bankom komercyjnym.
Waluta bazowa – Dolar Amerykański. Waluta na którą przeliczana jest wartość każdej transakcji po zamknięciu pozycji.
Punkt bazowy – dla większości walut czwarte miejsce po przecinku odpowiadające zmianie o 1/100 procenta. Dla walut takich jak Jen japoński punkt bazowy jest drugim miejscem po przecinku.
Trading bazowy – Zajmowanie przeciwstawnych pozycji na rynku kasowym i futures z zamiarem wykorzystania różnic w wielkości bazy.
Basket - Koszyk – grupa walut używana do zarządzania kursem wymiany danej waluty. Czasami pojęcie odnoszące się do jednostkli transakcyjnej.
Bear market - Rynek niedźwiedzia – okres spadków cen.
Bear - Niedźwiedź – inwestor grający na zniżkę.
Bid – cena oferowana przez kupującego waluty lub inne instrumenty finansowe.
Broker – firma organizująca obrót określonymi instrumentami, pobierająca prowizje od zawartych transakcji. Broker nie zajmuje pozycji na rynku.
Bull market - Rynek Byka – okres wzrostów cen.
Byk – inwestor grający na zwyżkę cen.
Bundesbank – Bank Centralny Niemiec.

- C -
Cable – potoczna nazwa pary GBP/USD
Call option – opcja zakupu – instrument finansowy dający kupującemu prawo do zakupu określonego instrumentu po określonej cenie (strike) w ustalonym terminie.
Cash market – rynek gotówkowy, nazywany również rynkiem natychmiastowym (spot). Rynek instrumentów bazowych (akcje, indeksy, towary), na których oparte są kwotowania kontraktów terminowych (futures) i opcji.
Central Bank - Bank Centralny – główny bank narodowy. Podstawowym jego zadaniem jest określanie i wprowadzanie polityki monetarnej.
CFD – Contract For Difference - kontrakt różnic kursowych – instrument finansowy, którego cena zmienia się tak jak cena instrumentu bazowego
CME - Chicago Mercantile Exchange – gieła towarowa w Chicago
COMEX - Commodity Exchange Inc. (New York) – giełda towarowa w Nowym Jorku
Contango – sytuacja, w której cena na rynku natychmiastowej dostawy jest niższa od ceny z dostawą w przyszłości.
Contract month – miesiąc dostawy – miesiąc dostawy lub rozliczenia gotówkowego kontraktu terminowego lub opcji.
Copey - potoczne okreśelnie Korony duńskiej
Cross Rate - Kurs crossowy – kurs dwóch walut bez udziału Dolara amerykańskiego (np. CHF/PLN)
CSCE - Coffee, Sugar & Cocoa Exchange. (New York) – gieła kawy, cukru i kakao w Nowym Jorku

- D -
DAX 30 – niemiecki indeks giełdowy oparty na notowaniach 30 najbardziej płynnych spółek
Dealer – Osoba lub instytucja biorąca udział w transakcjach, kupująca bądź sprzedająca na własne konto.
Desk – termin odnoszący się do grupy wykonującej transakcje na określonej walucie lub walutach.

- E -
ECU - European Currency Unit.
EMS - European Monetary System.
Exotic - waluta egzotyczna, waluta mało płynna.
Equity – akcje, udziały, papiery wartościowe dające prawa własnościowe do części przedsiębiorstwa.
EUREX - European Exchange, Frankfurt – gieła we Frankfurcie
Expiry date – data wygaśnięcia – data ostatniego dnia handlu kontraktem
Expiry price – cena wygaśnięcia – oficjalna cena z daty wygaśnięcia nazywana również ceną rozliczeniową ("make-up", "settlement price."

- F -
Fair value – wartość uczciwa – teoretyczna cena po której kontrakt powinien być kwotowany
Fed Fund Rate – Stopa procentowa funduszy rezerwy federalnej.
Fed - Rezerwa federalna USA.
Fill or Kill - Zlecenie składane z reguły maksymalnie trzykrotnie, jeżli nie jest zrealizowane musi być natychmiast anulowane.
FINEX - Financial Instrument Exchange, New York. - Giełda instrumentów finansowych w Nowym Jorku
FOMC – Federalny Komitet Otwartego Rynku, Komitet ustalający cele polityki monetarnej USA.
Foreign Exchange – rynek wymiany walutowej.
Forex – termin powszechnie używany w odniesieniu do rynku wymiany walutowej.
FSA - The Financial Services Authority – Komisja Nadzoru Finansowego w Wielkiej Brytanii – organ rządowy nadzorujący rynek finansowy.
FTSE - Financial Times Stock Exchange, London.- giełda w Londynie
FTSE 100 – Indeks 100 największych firm publicznych w Wielkiej Brytanii
FTSE Mid 250 – Indeks kolejnych 250 firm sklasyfikowanych poniżej 100 największych firm w Wielkiej Brytanii.
FTSE 350 – indeks 350 największych firm publicznych w Wielkiej Brytanii

- G -
G7 – Siedem najbardziej uprzemysłowionych krajów świata (USA, Niemcy, Japonia, Francja, Wielka Brytania, Kanada, Włochy)
G10 - G7 plus Belgia, Holandia i Szwecja.
Gearing – dźwignia finansowa – dokonanie transakcji o wartości przewyższającej wniesiony depozyt zabezpieczający.
Going long - (Pozycja długa) - Kupno akcji, towarów lub walut mająca charakter inweestycyjny lub spekulacyjny.
Going short - (Pozycja krótka) – Sprzedaż akcji, towarów lub walut mająca charakter inwestycyjny lub spekulacyjny.
Good until canceled - (Ważne do anulowania) – określenie odnoszące się do terminu ważności zlecenia.
Guaranteed order – zlecenie gwarantowane - zlecenie, którego wykonanie po danej przez inwestora cenie jest gwarantowane

- H -
Hard currency - (Twarda waluta) – Waluta główna, która charakteryzuje się dużą płynnością i jest łatwo wymienialna na inne waluty
Hedge/hedging – zabezpieczenie, transakcja zabezpieczająca otwartą pozycję i minimalizująca straty.
HKFE - Hong Kong Futures Exchange – giełda kontraktów futures w Hong Kongu

- I -
Illiquid – mało płynny rynek – rynek, na którym nie zawierane są transakcje lub wolumen transakcji jest ograniczony.
IMF- (International Monetary Fund) - Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Initial margin - (Depozyt początkowy) - Minimalny depozyt wymagany przez firmę brokerską.
IPE - International Petroleum Exchange, London – giełda produktów naftowych w Londynie

- K -
Kiwi - potoczna nazwa pary NZD/USD

- L -
Last day of dealing – ostatni dzień handlu
Leverage - dźwignia finansowa – dokonanie transakcji o wartości przewyższającej wniesiony depozyt zabezpieczający.
LIBOR - London Inter Bank Offer Rate, stopa procentowa po której pożyczane są środki na rynku (publikowana na stronie http://www.bba.org.uk).
LIFFE - London International Financial Futures Exchange.
Limit order - Zlecenie z limitem ceny.
LME - London Metal Exchange gieła metali w Londynie
Lot – wystandaryzowana wielkość kontraktu
LSE - London Stock Exchange – giełda papierów Wartościowych w Londynie

- M -
Margin call - Wezwanie do uzupełnienia depozytu.
Market capitalization – kapitalizacja rynkowa – iloczyn ilości akcji razy ich cena rynkowa
Market order - zlecenie po cenie rynkowej
MSE - Milan Stock Exchange – gieła papieró wartościowych w Mediolanie

- O -
Odd Lot - niestandardowa jednostka transakcyjna.
Offer price – cena po której możemy kupić kontrakt.
OCO (Order cancels order lub one cancels the other) – połączenie dwóch zleceń, w przypadku wykonania jednego z nich drugie jest natychmiast anulowane
OMLX - London Securities & Derivatives Exchange - giełda papierów wartościowych i praw pochodnych w Londynie
Open position – otwarta pozycja – transakcja, która jest stale otwarta.
OSE - Osaka Securities Exchange – giełda papierów wartościowych w Osace

- P -
Pip - minimalna wartość, o którą może zmienić się cena waluty, dla większości walut oznacza czwarte miejsce po przecinku i stanowi 1/100 procenta
Put option – opcja put - instrument finansowy dający kupującemu prawo do sprzedaży określonego instrumentu po określonej cenie (strike) w ustalonym terminie.
Profit Taking - realizacja zysków

- Q -
Quote - cena mająca charakter informacyjny, nie stanowiąca oferty kupna bądź sprzedaży

- R -
Rally - okres silnego wzrostu cen poprzedzony dłuższym spadkiem.
Rollover - przedłużenie czasu zapadalności kontraktu o kolejne dwa dni robocze połączone z uaktualnieniem jego wartości wyliczonym na podstawie różnic w oprocentowaniu walut z pary (według punktów swapowych)
Round trip - Kupno i sprzedaż określonej ilości walut

- S -
SAF - South African Futures Exchange – giełda kontraktów futures w RPA
SFE - Sydney Futures Exchange - giełda kontraktów futures w Sydnej
SGX - Singapore Exchange – gieła w Singapurze
Short sale - (Krótka sprzedaż) - Sprzedaż określonej ilości walut, akcji, towarów, której właścicielem nie jest sprzedający. Krótka sprzedaż jest stosowana przez inwestorów oczekujących spadku cen.
Short-term interest rates - (Krótkoterminowe stopy procentowe) - 90 dniowa stopa procentowa.
Slippage - negatywna różnica pomiędzy ceną w zleceniu a ceną realizacji zlecenia.
Spot - najczęściej spotykana transakcja walutowa.
Spread - (Widełki cenowe) - różnica pomiędzy cenami kupna i sprzedaży
Spread Betting - instrument finansowy, którego rozliczenie zależy od różnicy w cenie z momentu otwarcia i zamknięcia pozycji.
SOFFEX - Swiss Options & Financial Futures Exchange – giełda opcji i kontraktów finansowych futures w Szwajcarii
Squawk Box - głośnik podłączony do telefonu na biurku dealera
Sterling - funt brytyjski
Stocky - potoczne określenie Korony szwedzkiej.
Stop-Loss order - (Zlecenie stop loss) – zlecenie mające na celu zamknięcie po określonej cenie pozycji przynoszącej stratę.
Swissy - potoczne określenie Franka szwajcarskiego

- T -
Tick - minimalna zmiana ceny.
TSE - Tokyo Stock Exchange – giełda papierów wartościowych w Tokio

- V -
Variation margin – depozyt uzupełniający – kwota, którą należy natychmiast uzupełnić rachunek w przypadku strat przewyższających odpowiednie wymagania depozytowe na otwartych pozycjach.
Volatility – zmienność – zakres zmian cen spodziewanych na instrumencie w określonym czasie.
Największe ograniczenie zysków Tradera tkwi w jego umyśle.

no avatar
NINA
Posty: 1
Rejestracja: środa 16 mar 2016, 11:12
Lokalizacja: Poznań

Re: ENCYKLOPEDIA AT i inne linki warte odwiedzenia.

środa 16 mar 2016, 13:33

Dziękuję! Te informacje bardzo mi się przydadzą. Jestem całkowicie zielona. Mam nadzieję, że gdy się z tym zapoznam będę rozmowy na tym forum nie będą dla mnie brzmiały jak w innym języku ;)

Awatar użytkownika
Damian_C
Pasjonat Forex
Posty: 782
Rejestracja: piątek 17 sty 2014, 16:10
Lat na Forex: 3
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: ENCYKLOPEDIA AT i inne linki warte odwiedzenia.

środa 16 mar 2016, 16:23


Awatar użytkownika
MarioM
Posty: 1
Rejestracja: poniedziałek 16 maja 2016, 11:30
Kontakt:

Re: ENCYKLOPEDIA AT i inne linki warte odwiedzenia.

środa 18 maja 2016, 13:06

Hej, bardzo przydatne słówka :) Jestem na początku drogi, więc takie definicje są w sam raz dla mnie :)

Awatar użytkownika
Irek91
Stały Bywalec
Posty: 234
Rejestracja: wtorek 06 wrz 2016, 10:03
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
Kontakt:

Re: ENCYKLOPEDIA AT i inne linki warte odwiedzenia.

środa 07 wrz 2016, 13:30

Wyznaczanie poziomów wsparcia i oporu
http://comparic.pl/poziomy-wsparcia-opo ... nia-rynku/

oraz Teoria Boxów w Tradingu
cz1. http://comparic.pl/teoria-boxow-tradingu/
cz2. http://comparic.pl/teoria-boxow-trading ... fibonacci/

Zachęcam również do skorzystania z dostępu do darmowych nagrań webinarów z cyklu "Porozmawiajmy o rynkach"
http://comparic.pl/ucz-sie-lubisz-wtedy ... roboforex/
“Pamiętaj, że twój cel to handlować dobrze, a nie często.” – Alexander Elder

no avatar
Zbynio78
Posty: 3
Rejestracja: czwartek 02 mar 2017, 18:22

Re: ENCYKLOPEDIA AT i inne linki warte odwiedzenia.

piątek 10 mar 2017, 19:01

Ja akurat ostatnio szukałem jakiegoś materiału i przeczytałem ten poradnik. Całkiem obszerny, ale ja bym inaczej posegregował treści http://www.opcje24h.pl/poradnik-opcji-b ... odstawowy/. W każdym razie może komuś się przyda.

no avatar
celjon
Posty: 1
Rejestracja: poniedziałek 12 lis 2018, 20:38

Re: ENCYKLOPEDIA AT i inne linki warte odwiedzenia.

poniedziałek 12 lis 2018, 20:39

Wszystko dla jednym miejscu - super :-)

no avatar
SladkiyMaliy
Posty: 2
Rejestracja: czwartek 12 gru 2019, 11:17

Re: ENCYKLOPEDIA AT i inne linki warte odwiedzenia.

poniedziałek 09 lis 2020, 18:38

Bardzo fajne, dziękuję bardzo!

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość